‌قانون اجازه تعیین میزان حقوق گمركی و سود بازرگانی كالاهای وارداتی توسط دولت مصوب 1372

‌قانون اجازه تعیین میزان حقوق گمركی و سود بازرگانی كالاهای وارداتی توسط دولت مصوب 1372,07,27

ماده واحده به دولت اجازه داده می‌شود، تا تصویب قانون جدید تعرفه‌های گمركی با حذف حقوق گمركی نسبت به سود بازرگانی كالاهای ‌وارداتی با محاسبه ارزش كالا بر مبنای ارز شناور و بر اساس اهداف و سیاستهای برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كشور به نحوی تجدید‌ نظر و اولویت‌بندی كند كه ضمن حمایت مؤثر از تولیدات داخلی و تحدید ورود كالاهای غیرضرور، لوكس و تجملی موجبات تحقق درآمدهای مالیاتی مصوب سال 1372 به نسبت مابقی سال حاصل شود.

‌تبصره 1 سود بازرگانی مواد اولیه غیرموجود یا ناكافی در كشور و ماشین آلات صنعتی كه امكان ساخت داخلی آن وجود ندارد و همچنین ‌قطعات یدكی نباید از حقوق گمركی و سود بازرگانی فعلی همان اقلام بیشتر باشد.

‌تبصره 2 قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمركی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین آلات راهسازی وارداتی و ساخت‌ داخل و قطعات آنها به قوت خود باقی است.

‌تبصره 3 این قانون از تاریخ تصویب لازم ‌الاجراء و تا تاریخ پانزدهم تیرماه 1373 اعتبار خواهد داشت.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و هفتم مهر ماه یكهزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی ‌تصویب و در تاریخ 5/ 8 / 1372 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی – علی‌اكبر ناطق نوری