قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب ‌اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین‌ مشاغل سخت و زیان ‌آور، مصوب 1367

قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب ‌اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین‌ مشاغل سخت و زیان ‌آور، مصوب 1367

‌ماده واحده – قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ‌ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان ‌آور – مصوب 1367/9/1 -‌ به‌ شرح زیر اصلاح می ‌شود:

1 – عبارت «‌به‌ جز كارگران مشمول قانون كار» از متن ماده واحده حذف می ‌شود.

2 – تبصره‌ های زیر به عنوان تبصره‌ های (5) و (6) به ماده واحده یاد شده اضافه‌ می‌ شود:
‌تبصره 5 – جانبازان و آزادگان كارگر مشمول قانون كار و تأمین اجتماعی با لحاظ‌ تبصره (2) ماده (2) قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام كشوری‌ مصوب 1368/12/13 مشمول این قانون خواهند بود و مشمول حداقل شرط سنی پنجاه ‌سال با داشتن سی سال سابقه كار نمی‌ باشند.
‌تبصره 6 – پرداخت هزینه‌ های ناشی از اصلاح این قانون اعم از حق بیمه و‌ مستمری قابل پرداخت تا احراز شرایط بازنشستگی و حق بیمه سنوات ارفاقی طبق‌ مقررات در دستگاههای دولتی به عهده دستگاه مربوط و در دستگاههای غیردولتی ‌از جمله دستگاههای مشمول قانون كار به عهده دولت است كه با اعلام آن توسط سازمان‌ تأمین اجتماعی اعتبار مربوط طی ردیف جداگانه‌ ای همه‌ ساله در بودجه كل كشور ‌پیش ‌بینی و به حساب سازمان یاد شده پرداخت خواهد شد.

3 – آیین ‌نامه اجرایی این قانون توسط سازمان تأمین اجتماعی با همكاری بنیاد ‌شهید و امور ایثارگران تهیه و به‌ تصویب هیأت وزیران می ‌رسد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و یكم‌ اردیبهشت ماه یكهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1383/2/22 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

رییس مجلس شورای اسلامی – مهدی كروبی