اساسنامه شورای اجرایی فناوری اطلاعات مصوب 1398

هیأت وزیران در جلسه‌ ۲۶ /۸ /۱۳۹۸ به پیشنهاد شماره‌ ۱۰۲۱۵ /۱ مورخ ۱۲ /۲ /۱۳۹۵ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد بند (ج) ماده (۴) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۳۸۲- و تبصره ماده (۲) مصوبه جلسه بیست و هشتم شورای عالی فضای مجازی مورخ ۱۴ /۱ /۱۳۹۵، اساسنامه شورای اجرایی فناوری اطلاعات را به شرح زیر تصویب کرد:

اساسنامه شورای اجرایی فناوری اطلاعات مصوب ۱۳۹۸,۰۸,۲۶

ماده‌ ‌۱

هدف از تشکیل شورای اجرایی فناوری اطلاعات که در این اساسنامه به اختصار “شورا” نامیده می شود، تعیین خط مشی های اجرایی در قلمرو فناوری اطلاعات جهت توسعه و استقرار دولت الکترونیک و ایجاد زمینه و بستر گسترش کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور و برنامه های توسعه‌ بخش های مختلف در چهارچوب سیاست های کلی نظام، مصوبات شورای عالی فضای مجازی و قوانین مربوط است.

ماده‌ ‌۲

وظایف شورا به شرح زیر است:
۱-
تصویب اهداف و خط مشی های اجرایی توسعه صنعت و کاربری فناوری اطلاعات بر اساس سیاست های کلی نظام و مصوبات شورای عالی فضای مجازی.
۲-
تصویب خط مشی ها و اعمال هماهنگی های اجرایی و فنی لازم در گسترش به کارگیری فناوری اطلاعات در ارایه خدمات الکترونیک درزمینه های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی.
۳-
تصویب نقشه فنی و اجرایی توسعه دولت الکترونیک و بهره گیری حداکثری از ظرفیت های بخش غیردولتی برای توسعه و به کارگیری فناوری اطلاعات در خدمات عمومی.
۴-
تصویب مقررات، دستورالعمل ها و استانداردها به منظور هماهنگی در ضوابط فنی و اجرایی فناوری اطلاعات.
۵-
ایجاد هماهنگی بین دستگاه های اجرایی در تبادل و به اشتراک گذاری داده و اطلاعات و تصویب شیوه بهره گیری از داده های کلان و داده کاوی پایگاه های اطلاعات کشور با رعایت محرمانگی و حریم خصوصی.
۶-
نظارت مستمر بر پیشرفت برنامه های توسعه دولت الکترونیک و گسترش کاربری فناوری اطلاعات در کشور و ارایه گزارش های دوره ای به مجلس شورای اسلامی و شورای عالی فضای مجازی و هیأت وزیران.

ماده‌ ‌۳

ریاست شورا بر عهده‌ رییس جمهور است و در غیاب ایشان، معاون اول رییس جمهور این وظیفه را بر عهده خواهد داشت.

ماده ‌۴

ترکیب ‏اعضای شورا به شرح زیر است:
۱-
رییس جمهور (رییس شورا)
۲-
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات (نایب رییس)
۳-
وزیر کشور
۴-
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
۵-
وزیر دادگستری
۶-
وزیر صنعت، معدن و تجارت
۷-
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
۸-
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۹-
وزیر آموزش‌ و پرورش
۱۰-
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۱۱-
وزیر امور اقتصادی و دارایی
۱۲-
وزیر اطلاعات
۱۳-
رییس سازمان برنامه و بودجه کشور
۱۴-
رییس سازمان اداری و استخدامی کشور
۱۵-
رییس‌ کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
۱۶-
معاون علمی و فناوری رییس جمهور
۱۷-
دبیر شورای عالی فضای مجازی
۱۸-
سه نفر از متخصصان فناوری اطلاعات به پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و حکم رییس جمهور
۱۹-
دبیر شورا

تبصره بالاترین مقام سایر دستگاه های اجرایی حسب مورد به دعوت دبیر شورا با حق رأی در جلسه حضور خواهند یافت.

ماده‌ ‌۵ 

تصمیمات شورا با رعایت سیاست های کلی نظام و مصوبات شورای عالی فضای مجازی و در چهارچوب قوانین و مقررات، پس از تأیید رییس جمهور توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ابلاغ می گردد و مسئولیت نظارت بر حسن اجرای آن بر عهده‌ وی خواهد بود.

ماده‌ ‌۶ 

دبیرخانه‌ شورا در سقف پست های سازمانی مصوب در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل و دبیر آن به پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و با حکم رییس ‌جمهور منصوب می شود.

ماده‌ ‌۷ 

شورا حداقل سه ماه یک بار تشکیل جلسه می‌دهد و جلسات آن، با حضور دوسوم اعضا رسمیت خواهد یافت. مصوبات شورا با رأی نصف به علاوه یک اعضای حاضر در جلسه قابل‌ اجرا خواهد بود.

معاون اول رئیس جمهور – اسحاق جهانگیری