آیین‌نامه اعطای مجوز و فعالیت کارگزار (در قالب شخصیت حقوقی) مصوب 1383

آیین‌نامه اعطای مجوز و فعالیت کارگزار (در قالب شخصیت حقوقی) مصوب  1383/09/16

تعاریف

ماده 1

اصطلاحات به‌کار رفته در این آیین‌نامه به‌شرح زیر است:

سازمان: منظور سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران است.

کارگزار: موسسه‌ای (شرکتی) است که با مجوز «سازمان» به نمایندگی از طرف اشخاص و یا به حساب خود حسب مورد، و براساس قوانین و مقررات مربوط، به دادوستد اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و سایر خدمات کارگزاری می‌پردازد.

متقاضی: منظور متقاضی دریافت مجوز کارگزاری است.

بازارگردانی: فعالیتی است که با هدف کاهش دامنه نوسانات قیمت اوراق بهادار و تامین نقد شوندگی آن با مجوز «سازمان» توسط «کارگزار» انجام می‏شود.

حساب تضمین بورس: حساب ویژه‌ای است که به منظور ایفای تعهدات «کارگزاران،» ناشی از فعالیت کارگزاری با هدف حمایت از سرمایه‌گذاران، افتتاح می‏شود.

شعبه: واحدی از کارگزاری است که از آن محل به ارایه خدمات به سرمایه‌گذاران می‌پردازد، و در شهری واقع شده است که «سازمان» در آن شهر تالار دارد. تالارهای اختصاصی «کارگزار» نیز شعبه تلقی می‏شود.

نمایندگی: واحدی از کارگزاری است که از آن محل به ارایه خدمات به سرمایه‌گذاران می‌پردازد، و در شهری واقع شده است که «سازمان» در آن شهر تالار ندارد. تالارهای اختصاصی «کارگزار» که در آن‏ها معامله انجام نمی‏شود، و سفارش‏های دریافتی از آن‌شهر برای «شعبه» ارسال می‏شود، نیز «نمایندگی» تلقی می‏شود.

حق عضویت: مبلغی است که بابت فعالیت کارگزاران در بورس به عنوان عضو «سازمان» دریافت می‏شود. میزان حق‌عضویت در ابتدای هر سال توسط هیات‌مدیره «سازمان» تعیین می‏گردد.

هزینه استفاده از تسهیلات و خدمات کارمزدی است که توسط «کارگزاران» و در ازای دریافت خدمات و تسهیلات از «سازمان» برای انجام معاملات اوراق بهادار به «سازمان» پرداخت می‏شود.

خدمات کارگزاری

ماده2

«کارگزار» می‏تواند عملیات زیر را انجام دهد:

الف) سرمایه‌گذاری و خدمات کارگزاری:

خریدوفروش اوراق بهادار پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار به‌نمایندگی از طرف اشخاص و یا به حساب خود

پذیره‌نویسی اوراق بهادار پذیرفته‌شده در بورس

اداره امور سرمایه‌گذاری‌ها به نمایندگی از طرف اشخاص

«بازارگردانی» اوراق بهادار

ب) خدمات مالی:

ارایه مشاوره و راهنمایی به شرکت‏ها به‏منظور نحوه عرضه سهام آن‏ها برای فروش در بورس اوراق بهادار

راهنمایی شرکت‏ها درمورد طرق افزایش سرمایه و نحوه عرضه‌سهام و سایر اوراق بهادار برای فروش در بورس اوراق بهادار

انجام بررسی‌های مالی، اقتصادی، سرمایه‌گذاری، ارایه خدمات و نظرات مشورتی به سرمایه‌گذاران

ج) تامین مالی:

اخذ تسهیلات اعتباری از بانک‏ها و اشخاص

تبصره1: ارایه خدمات موضوع این ماده طبق آیین‌نامه‌های جداگانه‌ای خواهد بود که به تصویب شورای بورس می‌رسد.

تبصره 2: ارایه هریک از خدمات فوق، علاوه بر دادوستد اوراق بهادار پذیرفته‌شده، توسط «کارگزار» منوط به کسب مجوز جداگانه از «سازمان» است.

ماده3

«کارگزار» با موافقت «سازمان» می‏تواند برای انجام فعالیت‏های موضوع ماده 2، به ایجاد «شعبه» و «نمایندگی» اقدام نماید. مسوولیت فعالیت «شعبه» و «نمایندگی» با «کارگزار» خواهد بود. دستورالعمل مربوط به تصویب هیات ‌مدیره «سازمان» خواهد رسید.

گزارشدهی

ماده4

«کارگزار» موظف است اطلاعات زیر را به «سازمان» ارایه دهد.

الف- گزارش‏ها و صورت‏های مالی سالانه حسابرسی‌شده شرکت، حداکثر سه ماه پس از پایان سال مالی

ب- خلاصه صورت ‌حساب سالانه فعالیت‏های کارگزاری با تایید حسابرس معتمد بورس، حداکثر دوماه پس از پایان سال مالی

ج- هرگونه تغییر در شرایط اعلام شده به «سازمان» به منظور دریافت مجوز

د- سایر مدارک و اطلاعات مورد درخواست «سازمان» و کلیه گزارش‏های مذکور در آیین‌نامه‌های مصوب در چارچوب قوانین و مقررات مربوط

ماده5

«کارگزار» مکلف است دفاتر و اسناد و مدارک مربوط به معاملات خود را به نحوی که قابل ارایه باشد حداقل به‌مدت 3سال پس از انجام معامله، برای عرضه به «سازمان» نگهداری نماید.

ماده6

«سازمان» می‏تواند هر زمان که مقتضی بداند راساً و یا توسط حسابرسان معتمد بورس اسناد و مدارک «کارگزار» را برای بررسی و تطبیق عملکرد وی با قوانین و مقررات و همچنین حفظ حداقل شرایط مجوز «کارگزاری» مورد بازرسی قرار دهد. «کارگزار» مکلف به در اختیار قراردادن اطلاعات و مدارک مورد درخواست «سازمان» است.

شرایط اعطای مجوز و تداوم فعالیت «کارگزار»

ماده7

«متقاضی» تقاضای خود را کتباً طبق نمونه‌های تعیین شده، همراه با مدارک مورد نیاز که توسط هیات‌مدیره «سازمان» تعیین می‏شود، به عنوان دبیرکل «سازمان» ارسال خواهد نمود.

ماده8

 «متقاضی» بایستی دارای هیات مدیره‌ای با حداقل 5 عضو ‌باشد. اعضای هیات مدیره باید دارای تحصیلات کارشناسی یا بالاتر باشند. حداقل 2 نفر از اعضای هیات مدیره باید دارای تحصیلات در رشته‌های مالی، حسابداری، اقتصادی، بازرگانی و مدیریت باشند. اعضای هیات مدیره «متقاضی»، باید دارای حداقل پنج سال سابقه مدیریت عمومی یا هفت سال سابقه کار در شرکت‏ها و موسسات مالی، سرمایه‌گذاری، اعتباری و یا موسسات حسابرسی و خدمات سرمایه‌گذاری باشند. اعضای هیات مدیره «کارگزار» باید دارای حسن شهرت و اخلاق حرفه‌ای در رشته تجربی خود باشند، و پیشینه کیفری موثر نداشته باشد.

تبصره: «کارگزار» باید علاوه بر مدیرعامل، حداقل یک‌عضو هیات‌مدیره موظف داشته باشد.

ماده9

درصورتی‌که هیچ‌یک از اعضای هیات‌مدیره دارای «گواهی‌نامه مدیریت ارشد بازار سرمایه» نباشند، ضروری است مدیرعامل خارج از هیات‌مدیره و از میان دارندگان گواهی‌نامه مذکور انتخاب شود.

تبصره: هیات‌مدیره «سازمان» می‏تواند تا فراهم‌شدن شرایط اجرای این مصوبه و حداکثر تا پایان سال 1384، با شروع فعالیت «کارگزارانی» که مدیرعامل معرفی‌شده آن‏ها دارای گواهی‌نامه نمی‏باشند، درصورت معرفی حداقل یک نفر نماینده به «سازمان» که واجد شرایط ماده 12 قانون تاسیس بورس باشند، موافقت نماید.

ماده 10

 حداقل سرمایه موردنیاز برای دریافت مجوز کارگزاری 5 میلیارد ریال است.

تبصره: حداقل سرمایه لازم برای «کارگزارانی» که در استان تهران فعالیت نمی‌نمایند یک‌میلیارد ریال است.

ماده 11

 «متقاضی» فعالیت در استان تهران مکلف است هم‏زمان حداقل 2 شعبه در سایر استان‌های کشور دایر نماید.

ماده12

 حجم معاملات و مجموع تعهدات «کارگزار» ناشی از انجام معاملات همواره باید متناسب با سرمایه پرداخت شده «کارگزار» بر طبق آیین‌نامه مربوط باشد.

ماده13

 جمع تعهدات «کارگزار» برای تسویه در هر زمان نباید بیش از مبلغی باشد که از طریق «حساب تضمین بورس» پوشش داده شده است.

ماده14

«کارگزار» باید برای جبران خسارتی که ممکن است از عملیات وی متوجه طرفین معامله شود، افزون بر سپردن تضمین مقرر در ماده 13 قانون تاسیس بورس نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به واریز سهم‌الشرکه خود به «حساب تضمین بورس» اقدام نماید.

تبصره: «سازمان» موظف است حداکثر ظرف مدت 3 ماه از تصویب این آیین‌نامه، با تهیه دستورالعمل اجرایی، «حساب تضمین بورس» را عملیاتی کند.

ماده15

اعضای هیات مدیره بورس، پس از رسیدگی، در مورد رد یا قبول تقاضا، رای مخفی می‌دهند و تصمیم‌های هیات مدیره با اکثریت آرای دو سوم از اعضایی که در جلسه رسمی حاضر بوده و رای داده‌اند، معتبر است.

ماده16

پس از تایید صلاحیت و واجد شرایط بودن «متقاضی» و رییس هیات مدیره و یا مدیرعامل آن توسط بانک مرکزی، مجوز کارگزاری از طریق «هیات مدیره بورس» صادر می‏گردد. پس از آن ثبت شرکت کارگزاری انجام می‏گیرد.

تبصره: تاییدیه مورد نظر حداکثر ظرف مدت یک ماه از سوی بانک مرکزی ارایه می‏شود.

ماده17

تصمیم‌های هیات مدیره بورس در مورد قبول یا رد تقاضای کارگزاری توسط دبیرکل سازمان به «متقاضی» ابلاغ خواهد شد و در صورت رد تقاضا، «متقاضی» می‏تواند ظرف یک ماه به شورای بورس شکایت کند. شورای بورس موضوع را مورد رسیدگی قرار داده و اعلام‌نظر خواهد کرد. رای شورای بورس قطعی است. «متقاضی» نمی‏تواند قبل از گذشت یک سال تمام از تاریخ رد قطعی تقاضای خود، دوباره تقاضای کارگزاری نماید.

ماده18

هر «متقاضی» که عضویت او به تصویب «هیات مدیره» رسیده است، باید ظرف 14 روز از تاریخ اعلام پذیرفته شدن، مبلغی را به عنوان ورودیه که توسط «هیات مدیره» تعیین شده است، تماماً پرداخت نماید. وجوهی که به عنوان ورودیه دریافت می‏شود، قابل استرداد نیست.

ماده19

کلیه کارکنان «کارگزار» که برای انجام دادوستد با سیستم معاملاتی کار می‌کنند باید حداقل دارای «گواهی‌نامه اصول مقدماتی کارگزاری» باشند.

ماده20

«کارگزار» مکلف است فضای مناسب اداری، تجهیزات و نرم‌افزارهای مورد نیاز را به تشخیص «سازمان» تامین کند.

ماده21

«کارگزار» مکلف است سالانه مبالغی تحت عنوان «حق‌عضویت» و «حق استفاده از تسهیلات و خدمات» را که توسط «هیات مدیره» تعیین می‏شود، به «سازمان» پرداخت نماید.

ماده22

هر شخص حقیقی یا حقوقی که سهامدار یا عضو هیات مدیره یکی از شرکت‏های سهامی خاص باشد، در هیچ شرکت سهامی عام یا خاص کارگزاری دیگری نمی‏تواند سهامدار باشد.

ماده23

 هر شخص حقیقی یا حقوقی که در یک «کارگزار» سهامی عام بیش از 10% سهام دارد، نمی‏تواند در سایر شرکت‏های «کارگزار» سهامی عام بیش از یک درصد سهامدار باشد.

تبصره: مدیرعامل، قائم‌مقام و معاونین وی مجاز نیستند در بیش از یک شرکت کارگزاری فعالیت مدیریتی داشته باشند.

ماده24

«متقاضی» مکلف است پس از دریافت مجوز در مدت حداکثر 4 ماه فعالیت خود را شروع نماید. در غیر این صورت، مجوز وی لغو می‏شود.

تبصره1: اشخاص حقیقی که به اخذ گواهی‌نامه‌‌های «اصول مقدماتی کارگزاری»، «تحلیل‌گری در بازار سرمایه» و «مدیریت ارشد بازار سرمایه» نایل می‏شوند، در صورتی که به‏طور مستمر به مدت 1 سال و یا غیرمستمر به مدت 2 سال نزد «کارگزاری» فعالیت تمام‌وقت نداشته باشند، گواهی‌نامه آنان لغو شده و به مرحله قبل از اخذ آخرین گواهی تنزل می‌یابند.

تبصره2: «کارگزار» ملزم به رعایت کلیه قوانین و مقررات و بخشنامه‌های مربوطه خواهد بود.

تعلیق و لغو مجوز

ماده25

در صورتی‏که «کارگزار» هر یک از شرایط اولیه اعطای مجوز را براساس گزارش «سازمان» از دست بدهد، هیات مدیره «سازمان» برای کسب شرایط مزبور، حداکثر یک ماه مهلت منظور می‏نماید. در صورت عدم تحقق شرایط، هیات مدیره «سازمان» براساس اختیارات قانونی خود تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.

ماده26

«کارگزار» نمی‏تواند بدون کسب موافقت «سازمان» فعالیت خود را متوقف نماید. در غیراین‌صورت، براساس آیین‌نامه مربوطه، با «کارگزار» متخلف رفتار خواهد شد.

ماده27

در صورت درخواست «کارگزار» برای لغو مجوز، «سازمان» حداکثر در مدت 14 روز کاری به این درخواست رسیدگی خواهد کرد و تا زمان اعلام نظر «سازمان»، نماد معاملاتی«کارگزار» متوقف خواهد بود، در صورت موافقت با لغو مجوز «کارگزار» ملزم است در اسرع‌وقت نسبت به تسویه بدهی‌ها و انجام تعهدات خود اقدام کند.

تبصره: «سازمان» مکلف است مراتب لغو مجوز را به نحو مناسب به اطلاع بازار برساند و نظارت لازم را بر انجام تسویه و ایفای تعهدات «کارگزار» نسبت به مشتریان خود اعمال نماید.

سایر موارد

ماده28

 «کارگزارانی» که پیش از تصویب این آیین‏نامه مجوز کارگزاری را از «سازمان» دریافت کرده‌اند، مکلف‌اند حداکثر ظرف مدت 6 ماه پس از تاریخ تصویب این آیین‌نامه، شرایط سرمایه خود را با مفاد ماده 10 این آیین‌نامه تطبیق دهند.

تبصره: احراز صلاحیت کارکنان «کارگزاران» موضوع این ماده و انطباق مدارک آنان با گواهی‌نامه‌های جدید بر عهده «سازمان» است.

ماده29

دستورالعمل‏های اجرایی این آیین‌نامه به تصویب هیات‌مدیره «سازمان» می‌ر

* موادی که قرمز گردیده‏ اند براساس دستورالعمل صدور مجوز تاسیس و فعالیت کارگزاری در بورس مصوب 1386/06/11 هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار ملغی شده‏اند.