دستورالعمل اجرایی دریافت سفارش‏های تلفنی با استفاده از مرکز تماس کارگزاری تاریخ مصوب 1390

دستورالعمل اجرایی دریافت سفارش‏های تلفنی با استفاده از مرکز تماس کارگزاری تاریخ تصویب 1390/02/31

این دستورالعمل به منظور دریافت سفارش‏های تلفنی جهت انجام معاملات اوراق بهادار و کالا در بورس‏ها و بازارهای خارج از بورس با استفاده از مرکز تماس کارگزاری در تاریخ 1390/02/31شامل 28 ماده و 10 تبصره و یک پیوست به تصویب هیات ‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید.

ماده1

 اصطلاحات و واژه‏هایی که در ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه 1384مجلس شورای‌اسلامی، تعریف شده‏اند، به همان مفاهیم در این دستورالعمل و قرارداد پیوست به کار رفته‌اند. واژه‏های دیگر دارای معانی زیر می‏باشند:

 1. بورس:شرکت بورس اوراق بهادار تهران و شرکت بورس کالای ایران است.
 2. فرابورس:شرکت فرابورس ایران است.
 3. عضو: کارگزار پذیرفته شده در بورس یا فرابورس است که امکان دریافت سفارش‏های تلفنی مشتریان را با استفاده از مرکز تماس فراهم نموده است.
 4. مرکز تماس : عبارت است از سخت‌افزارها و نرم‌افزارهایی که به واسطه آن امکان ثبت سفارش‏های تلفنی مشتری توسط عضو فراهم می‏شود.
 5. سفارش تلفنی: درخواست خرید یا فروش اوراق بهادار و کالا و اخذ سایر اطلاعات مربوط به آن طبق مقررات است که توسط مشتری با استفاده از مرکز تماس ، جهت اجرا به عضو ارسال می‏شود.
 6. مشتری: شخص حقیقی یا حقوقی است که متقاضی خرید یا فروش اوراق بهادار و کالا از طریق مرکز تماس می‏باشد.
 7. کاربر پاسخگوی عضو: کاربری از کارکنان عضو است که وظیفه دریافت تماس‌های تلفنی و ثبت آن در سامانه معاملات را بر عهده دارد.

ماده2

 مرکز تماس مورد استفاده عضو باید قبلاً از حیث مواردی از قبیل امنیت و قابلیت‌های فنی بویژه جهت تعیین صحیح هویت مشتری و حفظ تمامیت پیام‌های مورد مبادله و نگهداری سوابق بصورت مطمئن در یک سطح معقول و متعارف به تایید سازمان رسیده و امکانات مناسبی را جهت کنترل و نظارت مستمر بر حفظ شرایط فوق در اختیار سازمان قرار دهد.

تبصره1: صدور تاییدیه مندرج در صدر این ماده رافع مسوولیت عضو در خصوص تامین امنیت و قابلیت‌های فنی مرکز تماس نمی‏باشد.

تبصره2: بهره‌برداری از مرکز تماس تایید شده موضوع این ماده پس از پلمپ آن توسط سازمان امکان‌پذیر است و هرگونه تغییر در آن مستلزم اخذ تاییدیه مجدد از سازمان می‏باشد.

ماده3

 درخواست اخذ تاییدیه موضوع ماده 2 این دستورالعمل باید توسط عضو کتباً و به همراه مستندات مورد نیاز به سازمان ارایه شود. در صورت کامل بودن اطلاعات و مستندات فوق، سازمان نظر خود را مبنی بر پذیرش یا رد درخواست ارایه شده به عضو متقاضی اعلام می‏نماید.

ماده4

 عضو می‏تواند خدمات مرکز تماس خود را در اختیار مشتریانی که حایز شرایط زیر باشند، قرار دهد:

 1. داشتن 18سال تمام
 2. نداشتن منع معاملات اوراق بهادار و کالا که توسط سازمان یا سایر مراجع ذی‏صلاح اعلام شده باشد

تبصره: در مورد مشتریان حقوقی، شخص معرفی شده از سوی وی باید حایز شرایط موضوع این ماده باشد.

ماده5

 عضو باید قراردادی را مطابق نمونه پیوست این دستورالعمل، با مشتریان در خصوص استفاده از خدمات مرکز تماس منعقد نماید.

ماده6

 مشتری موظف است شماره تلفن یا تلفن‌های خود را جهت دریافت خدمات از طریق مرکز تماس به عضو اعلام نماید.

تبصره1: در صورتی که مشتری از شماره تلفن‌های خارج از شماره‌های اعلامی موضوع این ماده با تلفن‌های اعلامی عضو در قرارداد تماس حاصل نماید، کاربر پاسخگوی عضو مکلف است یک تا پنج سؤال امنیتی شخصی مندرج در صفحه اطلاعات مشتری را قبل از گرفتن دستورات وی، به‏طور تصادفی از مشتری پرسش نماید و در صورت پاسخ اشتباه قرارداد را معلق و مراتب را به‏طور رسمی به مشتری جهت تعیین وضعیت آتی قرارداد اطلاع دهد.

تبصره2: هر یک از عضو و مشتری می‏تواند در قالب قرارداد فی‏مابین، ارایه خدمات را صرفاً به شماره تلفن‌های اعلامی مشتری محدود نماید. در این صورت عضو نباید در صورت تماس از طریق سایر خطوط به مشتری مذکور خدمات ارایه کند.

ماده7

 ساعت و روزهای ارایه خدمات از طریق مرکز تماس باید در قرارداد فی‏مابین عضو و مشتری مشخص شده و عضو متعهد است در زمان‌های توافق شده در قرارداد نسبت به دریافت سفارش‏های تلفنی و اجرای آن‏ها اقدام نماید. در خارج از زمان‌های تعیین شده در قرارداد، عضو مسوولیتی در قبال دریافت و اجرای سفارش‏های تلفنی نخواهد داشت.

تبصره: در صورتی که در زمان ارایه سفارش‏های تلفنی نماد معاملاتی اوراق بهاداری متوقف و یا اطلاعیه عرضه کالایی منتشر نشده باشد، چنانچه تا یک هفته نماد مذکور باز نشده و یا اطلاعیه عرضه کالای مورد نظر منتشر نگردد، سفارش مذکور ملغی‌الاثر خواهد شد.

ماده8

 عضو باید نام کاربر و رمز عبور استفاده از خدمات مرکز تماس را به صورت محرمانه و چاپی ظرف حداکثر یک هفته پس از امضای قرارداد، در اختیار مشتری قرار دهد و ارایه خدمات آغاز گردد.

ماده9

 در صورتی که رمز عبور استفاده از خدمات مرکز تماس حداقل سه بار به صورت متوالی اشتباه وارد شود، خدمات مرکز تماس برای شخص مزبور غیرفعال شده و ارایه خدمات به وی مشروط به مراجعه مجدد به عضو می‏باشد.

ماده 10

عضو در زمان ارایه نام کاربر و رمز عبور مشتری باید کارمندان پذیرش را به عنوان کاربر یا کاربران پاسخگوی عضو مرکز تماس به مشتری معرفی نماید. ارتباط مشتری با کاربر یا کاربران پاسخگوی عضو به‏طورخودکار توسط مرکز تماس انجام می‏شود.

ماده11

 عضو مکلف است ترتیباتی اتخاذ نماید که در هر تماس مشتری و پس از برقراری ارتباط، نام عضو، در شروع هر مکالمه از طریق مرکز تماس اعلام شود.

ماده12

 سفارش‏های تلفنی دریافتی با استفاده از خدمات مرکز تماس عضو تفاوتی با سفارش‏های کتبی حضوری ندارد و کلیه مقررات مربوط به دریافت، ثبت و اجرای سفارش‏ها، در خصوص سفارش‏های تلفنی نیز لازم‌الاجرا می‏باشند. سفارش دریافتی از مشتریان از طریق مرکز تماس صرفاً در صورت رعایت مقررات مربوط اجرا می‏شود.

ماده 13

 مشتری می‏تواند در چارچوب مقررات و قرارداد منعقده با عضو، نسبت به ارسال، تغییر یا لغو سفارش تلفنی از طریق مرکز تماس اقدام نماید.

ماده 14

 تنها دارنده نام کاربری و رمز عبور، مشتری است. مسوولیت استفاده و حفاظت از رمز عبور و نام کاربری و نیز مسوولیت انجام هرگونه معامله که دریافت سفارش آن از طریق نام کاربری و یا رمز عبور مشتری صورت می‏گیرد بر عهده وی می‏باشد. مشتری همچنین مسوول خسارت‏هایی است که در نتیجه عدم رعایت قوانین و مقررات و مفاد این قرارداد توسط وی حادث شود. در صورتی که مشتری ثابت نماید نام کاربری و رمز عبور وی به واسطه تقصیر عضو یا کارمندان آن توسط شخص دیگری مورد استفاده قرار گرفته مسوولیتی نداشته و می‏تواند جهت دریافت خسارات احتمالی وارده به عضو رجوع نماید.

ماده15

 عضو باید در هنگام دریافت سفارشات مشتری بطور متعارف عمل کرده و در صورت وجود تردید موجه در هویت مشتری، به جهت عواملی از قبیل تفاوت فاحش در صوت و امثال آن از اجرای سفارش خودداری کرده و مراتب را به طریق مقتضی به اطلاع مشتری برساند.

ماده16

 در صورتی که محتوای صوت و پیام مشتری به هر علت مبهم، مجمل، نارسا یا مخدوش باشد، عضو مکلف است از ترتیب اثر دادن به آن سفارش یا درخواست خودداری نموده و مراتب را به طریق مقتضی به اطلاع مشتری برساند.

ماده17

 عضو، مسوول حوادثی که خارج از حیطه اختیار و بدون تقصیر وی رخ می‏دهد، نمی‏باشد.

ماده18

در صورتی که به واسطه اعمال حقوق متعلق به عضو در قرارداد، مشتری متحمل ضرر و زیان گردد، عضو، مسوول جبران خسارت‏های وارده نخواهد بود.

ماده19

 عضو باید شخصی را به عنوان مسوول مرکز تماس منصوب نماید. این شخص موظف به نظارت مستمر بر رعایت مقررات و الزامات ویژه ارسال و دریافت سفارش‏های تلفنی با استفاده از مرکز تماس و انجام اقدامات کنترلی و نظارتی لازم از جمله احراز هویت مشتری و رعایت الزامات ابلاغی توسط سازمان می‏باشد.

ماده20

 تمامی تماس‌های تلفنی که با استفاده از مرکز تماس دریافت می‏گردد، طبق شرایط ابلاغی توسط سازمان، ثبت و سفارش‏های تلفنی توسط کاربر پاسخگوی عضو از طریق سامانه مدیریت سفارش (OMS) به سامانه معاملات ارسال خواهد شد.

تبصره1: تا زمان استفاده ازPAMبه جای OMS، کلیه تماس‌های مشتری از طریق PAMنیز قابل اجرا خواهد بود.

تبصره2: ارسال سفارش‏های تلفنی به صورت مستقیم توسط مشتری به سامانه معاملات از طریق سامانه مدیریت سفارش (OMS) تابع مقررات معاملات برخط می‏باشد.

ماده21

 عضو موظف است کلیه تماس‌های تلفنی بین مشتری و عضو را در مرکز تماس خود طبق ضوابط اعلامی سازمان به صورت مطمئن ثبت و نگهداری و حسب درخواست به سازمان ارایه نماید.

ماده22

 عضو باید رویه‌های قابل اتکایی را جهت شناسایی مشتری در هر تماس در قالب قرارداد فی‏مابین با مشتری مشخص نماید.

تبصره: فایل‌های صوتی مزبور با مشخصات شماره تلفن مشتری، نام کاربری مشتری، مدت زمان انتظار مکالمه، نام کاربر پاسخگوی عضو، تاریخ تماس، ساعت شروع، پایان و مدت تماس و شماره سریال مربوطه ایجاد شده در (OMS) به صورت خودکار، به طریق مطمئن و غیر قابل تغییر بایگانی می‏گردند.

ماده23

 سفارش‏های تلفنی خلاف مقررات نباید با استفاده از مرکز تماس پذیرفته و به سامانه معاملات ارسال شود. در این خصوص ضروری است سوابق این موضوع ثبت و نگهداری شده و نسبت به اطلاع رسانی به مشتری در خصوص عدم پذیرش سفارش تلفنی به نحو مقتضی اقدام گردد.

ماده24

 عضو نمی‏تواند بابت ارایه خدمات مرکز تماس، وجهی علاوه بر کارمزدهای مصوب سازمان از مشتری دریافت نماید.

ماده25

 عضو باید رویه‌های ارسال دستور معاملات مشتریان با استفاده از خدمات مرکز تماس، محدودیت‏ها، شرایط و مخاطرات مربوط به این نوع معاملات اوراق بهادار و کالا را از طریق سایت رسمی خود به اطلاع عموم رسانده و هرگونه تغییر در موارد فوق را بلافاصله اعلام نماید.

ماده26

 عضو جهت مدیریت حوادث پیش‌بینی نشده در خصوص دریافت دستور معاملات تلفنی اوراق بهادار و کالا با استفاده از خدمات مرکز تماس، از جمله قطعی برق و شبکه مخابراتی باید رویه‌های مشخصی را اتخاذ نموده و به اطلاع مشتریان خود برساند.

ماده27

 درصورت وقوع هرگونه تخلف از قوانین و مقررات بازار اوراق بهادار و کالا از جمله مواد این دستورالعمل و یا در صورت از بین رفتن شرایط لازم برای ارایه خدمات مرکز تماس، سازمان می‏تواند اقدامات زیر را به تنهایی یا توامان انجام دهد:

 1. تعلیق و یا توقف خدمات مرکز تماس متعلق به عضو
 2. الزام عضو به تعلیق و یا توقف امکان استفاده از خدمات مرکز تماس برای یک یا چند مشتری و یا نمایندگان آن‏ها.

ماده28

 داده‌پیام‌ها و سوابق کلیه تراکنش‌های دریافتی از مشتری و ارسالی به وی که با رعایت قوانین و مقررات و در چارچوب مفاد این دستورالعمل ایجاد، ثبت و نگهداری شده است در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع ذی‏صلاح می‏باشد. در صورت بروز اختلاف بین عضو و مشتری در خصوص این سوابق و داده‌پیام‌ها، اطلاعات ثبت شده در مرکز تماس، معتبر و برای طرفین لازم‌الاتباع است.

تبصره: حل اختلاف در صورت عدم حصول توافق از طریق مذاکره فی‏مابین، با توجه به حاکمیت قانون بازار اوراق بهادار بر اختلافات ناشی از معاملات در این بازار، مطابق ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 صورت می‏گیرد.

پیوست

قرارداد استفاده از خدمات مرکز تماس کارگزاری جهت انجام معاملات

ماده 1: طرفین قرارداد

این قرارداد بین عضو با مشخصات زیر:

شماره ثبت: نام عضو:
محل ثبت: تاریخ ثبت:
شماره تلفن دفتر مرکزی: شماره ثبت نزد سازمان بورس:
کدپستی: شماره فاکس دفتر مرکزی:
شماره و تاریخ روزنامه رسمی:

روزنامه رسمی شماره مورخ / / 13

نام، نام‌خانوادگی و سمت آخرین صاحبان امضا مجاز:

1- خانم / آقای سمت:

1- خانم / آقای سمت:

آدرس دفتر مرکزی:

و مشتری با مشخصات جدول زیر:

الف) برای اشخاص حقیقی:

جنسیت: مرد زن نام و نام خانوادگی:
تاریخ دریافت کد مالکیت: کد مالکیت:
تاریخ تولد: روز/ ماه/ سال: نام پدر:
کد ملی: محل تولد:
محل صدور شناسنامه: شماره شناسنامه:
شماره تلفن منزل با کد شهر: شماره سریال شناسنامه:
شماره تلفن همراه: شماره تلفن محل ‌کار با کد شهر:
آدرس پست الکترونیکی:
آدرس منزل:
آدرس محل کار:

ب) برای اشخاص حقوقی:

شماره ثبت: نام:
محل ثبت: تاریخ ثبت:
شناسه ملی: کد مالکیت:
شماره فاکس دفتر مرکزی: شماره تلفن دفتر مرکزی:
شماره و تاریخ روزنامه رسمی:

روزنامه رسمی شماره مورخ / / 13

نام، نام‌خانوادگی و سمت آخرین صاحبان امضا مجاز:

1- خانم / آقای سمت:

1- خانم / آقای سمت:

آدرس پست الکترونیکی:
نوع شخصیت حقوقی:
آدرس دفتر مرکزی:

تبصره: برای مشتریان حقوقی، باید اطلاعات بند الف در مورد نماینده معرفی شده توسط وی نیز تکمیل شود.

به شرح مواد آتی منعقد شد.

ماده2: موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت‏ است از ثبت و اجرای سفارشات تلفنی مشتری به منظور خرید و فروش اوراق بهادار و کالا در بورس‏ها و بازارهای خارج از بورس توسط عضو با استفاده از مرکز تماس کارگزاری

ماده3: مدت قرارداد

این قرارداد از تاریخ انعقاد به مدت نامحدود اعتبار دارد. طرفین هر زمان بخواهند می‏توانند با اطلاع رسمی به طرف مقابل نسبت به فسخ آن اقدام نمایند. فسخ قرارداد مانع از اجرای تعهداتی که قبل از آن اخذ شده است نخواهد بود.

ماده4: حقوق و تعهدات عضو

4-1- شماره تلفن‌های مرکز تماس کارگزاری ………………………….. می‏باشند. عضو موظف است هرگونه تغییر در شماره‌های مزبور را از طریق سایت رسمی خود و حتی‌المقدور سایر روش‏های مقتضی به اطلاع مشتری برساند.

4-2- زمان دریافت سفارش‏های تلفنی از طریق مرکز تماس روزهای …………… تا ……………. از ساعت ………. لغایت ………….. می‏باشد.

4-3- عضو باید نام کاربر و رمز عبور استفاده از خدمات مرکز تماس کارگزاری را به صورت محرمانه و چاپی ظرف حداکثر یک هفته پس از امضای این قرارداد، در اختیار مشتری قرار دهد و ارایه خدمات آغاز گردد.

4-4- کلیه تماس‌های مشتری با مرکز تماس ثبت می‏گردد و در زمان متعارف توسط کاربر پاسخگوی عضو وارد سامانه جامع درخواست‏های کارگزاری (OMS) گردیده و در نوبت اجرا در سامانه معاملاتی قرار می‏گیرد. شماره پیگیری سفارش دریافت شده قبل از قطع مکالمه توسط کاربر به مشتری اطلاع داده می‏شود.

تبصره: تا زمان استفاده از PAMبه جای OMS، کلیه تماس‌های مشتری از طریق PAMنیز قابل اجرا خواهد بود.

4-5- عضو مکلف است ترتیباتی اتخاذ نماید تا مشتری بتواند در هر لحظه با استفاده از شماره پیگیری، از آخرین وضعیت سفارش خود مطلع گردیده و در صورت لزوم نسبت به ویرایش سفارش یا حذف آن اقدام نماید.

4-6- فایل‌های صوتی با مشخصات شماره تلفن مشتری، نام کاربری مشتری، مدت زمان انتظار مکالمه، نام کاربر پاسخگوی عضو، تاریخ تماس، ساعت شروع ،پایان و مدت تماس و شماره سریال مربوطه ایجاد شده در (OMS) به صورت خودکار بایگانی می‏گردند.

تبصره: تا زمان استفاده از PAMبه جای OMS، فایل‌های صوتی با مشخصات موضوع این ماده که در سرور ضبط مرکز تماس به صورت خودکار بایگانی می‏شوند قابل استناد خواهند بود.

4-7- در صورتی که صوت مشتری با مشخصات اعلامی توسط وی به صورت فاحش تطبیق ننماید، عضو باید از ارایه خدمات به وی امتناع نموده و به طرق متعارف کنترل‏های لازم جهت حصول اطمینان از هویت مشتری را انجام دهد.

4-8- عضو مکلف است حسب درخواست مشتری، وضعیت حساب مشتری و عملیات انجام شده را در بازه زمانی مورد درخواست، به روش مقتضی در اختیار مشتری قرار دهد.

ماده5: تعهدات مشتری

5-1- شماره تلفن‌های مشتری جهت تماس با مرکز تماس کارگزاری ………………….می‏باشد. مشتری موظف است تغییر شماره‌‌های مزبور را از طریق مرکز تماس کارگزاری یا به صورت کتبی به اطلاع عضو برساند.

5-2- مشتری متعهد به تغییر رمز عبور و سایر کدهای دسترسی قابل تغییر خود در فواصل زمانی حداکثر …….. ماهه (حداکثر سه ماهه) می‏باشد. در صورت عدم تغییر، هرگونه مسوولیت ناشی از افشای رمز عبور بر عهده مشتری می‏باشد.

مشتری باید اطلاعات و مستندات لازم را جهت احراز هویت به عضو ارایه نماید.

5-3- وجوه مشتری به منظور خرید اوراق بهادار و کالا و پرداخت هزینه‏های معاملات به یکی از حساب‏های بانکی عضو واریز و از طریق مرکز تماس به اطلاع عضو خواهدرسید:

وجوه حاصل از فروش اوراق بهادار و کالای مشتری توسط عضو به حساب بانکی مشتری با مشخصات زیر واریز و از طریق مرکز تماس به اطلاع مشتری خواهد رسید:

 

شهر محل شعبه: نام بانک:
نام شعبه: نوع حساب:
شماره حساب: کد شعبه:

5-4- مشتری متعهد به پرداخت وجه معامله و کارمزدهای مربوطه در چارچوب قوانین و مقررات می‏باشد.

5-5- مشتری باید گواهینامه‌های موقت صادره اوراق بهادار که قصد فروش آن‏ها را دارد، در اختیار وی قرار دهد.

5-6- در مورد اشخاص حقوقی، کلیه تکالیف مذکور در این قرارداد نسبت به مشتری، برای نماینده معرفی شده توسط شخص حقوقی نیز لازم‌الاجرا است.

ماده6: حدود مسوولیت طرفین

6-1- تنها دارنده نام کاربری و رمز عبور، مشتری است. مسوولیت استفاده و حفاظت از رمز عبور و نام کاربری و نیز مسوولیت انجام هرگونه معامله که دریافت سفارش آن از طریق نام کاربری و یا رمز عبور مشتری صورت می‏گیرد بر عهده وی می‏باشد. مشتری همچنین مسوول خسارت‏هایی است که در نتیجه عدم رعایت قوانین و مقررات و مفاد این قرارداد توسط وی حادث شود. در صورتی که مشتری ثابت نماید نام کاربری و رمز عبور وی به واسطه تقصیر کارگزار یا کارمندان آن توسط شخص دیگری مورد استفاده قرار گرفته مسوولیتی نداشته و می‏تواند جهت دریافت خسارات احتمالی وارده به کارگزار رجوع نماید.

6-2- طرفین قرارداد مجاز نمی‏باشند اسرار طرف دیگر را که بر حسب وظیفه در اجرای این قرارداد از آن مطلع شده یا در اختیار دارند بدون مجوز قانونی افشا نمایند، مگر حسب درخواست مراجع ذی‏صلاح.

6-3- طرفین قرارداد باید در اجرای موضوع قرارداد کلیه قوانین و مقررات مربوط به انجام معاملات اوراق بهادار مصوب ارکان ذی‏صلاح بازار سرمایه ایران، را رعایت کنند.

ماده7: قابلیت استناد دادهپیامها

داده‌پیام‌ها و سوابق کلیه تراکنش‌های دریافتی از مشتری و ارسالی به وی که با رعایت قوانین و مقررات و در چارچوب مفاد این قرارداد ایجاد، ثبت و نگهداری شده است در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع ذی‏صلاح می‏باشد. در صورت بروز اختلاف بین عضو و مشتری در خصوص این سوابق و داده‌پیام‌ها، اطلاعات ثبت شده در مرکز تماس، معتبر و برای طرفین لازم‌الاتباع است.

ماده8: بروز حوادث قهری

درصورت بروز حوادث قهری مسوولیتی متوجه عضو نخواهد بود.

ماده9: حل اختلافات

با توجه به حاکمیت قانون بازار اوراق بهادار بر اختلافات ناشی از معاملات در این بازار، حل اختلاف طرفین این قرارداد در صورت عدم حصول توافق از طریق مذاکره فی‏مابین، مطابق ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 صورت می‏گیرد.

ماده10: سایر موارد

درصورتی‏که نشانی هر یک از طرفین قرارداد که در ماده (1) ذکر شده تغییر یابد، وی موظف است نشانی جدید خود را کتباً به طرف مقابل اطلاع دهد. هرگونه مراسلات که در ارتباط با این قرارداد با پست سفارشی به آخرین نشانی اعلامی مطابق این ماده ارسال شود، به منزله ابلاغ رسمی تلقی می‏شود.

ماده11: تغییر قرارداد

این قرارداد با استناد به دستورالعمل اجرایی دریافت سفارش‏های تلفنی با استفاده از مرکز تماس کارگزاری در 11 ماده در دو نسخه واحدالاعتبار در تاریخ ……………………………….. توسط طرفین قرارداد منعقد شد و یک نسخه به عضو و یک نسخه به سرمایه‌گذار تحویل گردید. هرگونه تغییر در مفاد این قرارداد، منوط به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار می‏باشد. در صورتی که در قوانین و مقررات مربوط به دریافت سفارش‏های تلفنی با استفاده از مرکز تماس کارگزاری تغییراتی حاصل شود که تغییر در شرایط و مفاد قرارداد حاضر را ایجاب نماید، تغییرات مذکور، بدون نیاز به توافق ثانوی جز لاینفک این قرارداد خواهد بود.