دستورالعمل تبلیغات شرکت‏های کارگزاری مصوب 1386

دستورالعمل تبلیغات شرکت‏های کارگزاری  1386/08/19

در اجرای بند 2 ماده 7 «قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ایران دستورالعمل تبلیغات شرکت‏های کارگزاری» در ارتباط با امکان انجام تبلیغات توسط شرکت‏های کارگزاری، به‌شرح زیر است:

ماده1

 تعاریف: عبارات به‌کاررفته در این دستورالعمل به‌‌شرح ذیل تعریف می‏شوند:

تبلیغ: نوعی ارتباط است که کارگزار با مخاطبان برقرار می‌کند و هدف از آن معرفی کارگزاری و خدمات آن به مخاطبان یا به‏طور کلی بیان ویژگی‌ها، مزایا و توانمندی‌های بازار اوراق بهادار است. این ارتباط می‏تواند رو در رو یا از طریق وسایل ارتباط جمعی باشد. مخاطب می‏تواند یک فرد، گروهی از افراد یا عموم مردم باشد.

آگهی تبلیغاتی: مجموعه اطلاعاتی است که در «تبلیغ» به مخاطب منتقل می‏شود و می‏تواند به ‌صورت صوتی، نوشتاری یا تصویری باشد.

تبلیغکننده: منظور شخصی است که «آگهی‌تبلیغاتی» به نام وی منتشر می‏شود.

سازمان: منظور سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع ماده 5 قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه 1384 است.

بورس: منظور بورسی است که کارگزار عضو آن محسوب می‏شود و دارای مجوز رسمی از سازمان است.

ماده2

 شرکت‏های کارگزاری در «تبلیغات» خود موظفند علاوه بر رعایت کلیه قوانین و مقررات وضع‌شده از طرف مراجع ذی‏صلاح کشور، مفاد این دستورالعمل را نیز رعایت کنند. مسوولیت تبلیغ توسط کارکنان کارگزاری به عهده کارگزار است.

ماده3

 شرکت‏های کارگزاری فقط می‏توانند خود و خدماتی را که ارایه می‌دهند یا در ارایه آن‏ها شرکت دارند، «تبلیغ» نمایند.

ماده4

 قید نام و آدرس و شماره تلفن «تبلیغ‌کننده» در «آگهی‌تبلیغاتی» الزامی است.

تبصره1: برای عدم درج اطلاعات موضوع این ماده، «تبلیغ‌کننده» می‏تواند «آگهی تبلیغاتی» را به سایت اینترنتی خود که در آن این اطلاعات به‏طور کامل درج شده‏اند؛ ارجاع دهد.

تبصره2: در «آگهی‏های‌تبلیغاتی» که به‏صورت مشترک صادر می‏شوند، رعایت مفاد این ماده برای کلیه «تبلیغ‌کنندگان» الزامی است.

تبصره3: آدرس باید محلی ثابت برای استقرار باشد؛ بنابراین، آدرس هتل‌ها، مهمان‌سراها و نظایر آن یا صرفاً ارایه شماره صندوق پستی کفایت نمی‌کند.

تبصره 4: آدرس و شماره تلفن موضوع این ماده باید به‌گونه‌ای باشند که مخاطب بتواند از طریق آن‏ها با فردی مسوول ارتباط برقرار نماید.

ماده5

کارگزار باید بتواند ادعاها و اطلاعاتی را که در «آگهی‌تبلیغاتی» آورده شده‏اند، در صورت درخواست سازمان یا بورس از طریق ارایه مستندات و شواهد قابل‌قبول، اثبات نماید.

ماده6

اگر توانمندی، مدارک علمی یا حرفه‌ای و یا مجوزهای متعلق به فردی در «آگهی‌تبلیغاتی» قید شود، باید قبلاً موافقت بورس و شخص موردنظر برای ارایه این اطلاعات در «آگهی‌تبلیغاتی» اخذ شود.

ماده7

 اگر «آگهی‌تبلیغاتی» حاوی اطلاعاتی در مورد مدارک، مجوزها و تاییدیه‌های سازمان یا بورس باشد، باید حدود مسوولیت‏های سازمان یا بورس در این موارد به‌روشنی ذکر شود.

ماده8

اگر در «آگهی‌تبلیغاتی» موردی تضمین شده باشد؛ باید مشخصات ضامن، شرایط تضمین و محدودیت‏های احتمالی آن در «آگهی‌تبلیغاتی» درج شود.

ماده9

«تبلیغات» باید در مورد سایر رقبا و ارکان و فعالان بازار سرمایه منصفانه باشد و بنابراین نباید حاوی مطالبی برای بی‌اعتبار کردن، تشکیک در مورد درستی، امانت‌داری و اشتهار سایرین یا حاوی مطالبی برای بی‌اعتبارکردن خدمات و کالاهای ارایه شده توسط دیگران باشد.

ماده10

«آگهی‌تبلیغاتی» می‏تواند حاوی توانایی‌های کارکنان کارگزاری باشد مشروط بر این‌که رابطه استخدامی آنان با کارگزاری و میزان مشارکت، وظایف و مسوولیت آنان در فعالیت‏های کارگزاری به‌روشنی ارایه گردد.

ماده11

 «آگهی‌تبلیغاتی» نباید گمراه‌کننده باشد. «آگهی‌تبلیغاتی» به‏صورت‏های زیر گمراه‌کننده تلقی می‏شود:

الف) حاوی اطلاعاتی غیرواقعی باشد.

ب) حاوی همه اطلاعات مهم در خصوص موضوع مورد تبلیغ نباشد.

ج) حاوی وعده انجام کاری باشد که قصد یا توانایی یا تعهدی برای انجام آن وجود نداشته است.

د) برداشت نا صحیحی را القا نماید.

ماده12

 «آگهی‌تبلیغاتی» نباید حاوی وعده انجام یا ترک عملی باشد که با قوانین و مقررات مغایرند.

ماده13

 «آگهی‌تبلیغاتی» نباید حاوی انجام یا ترک عملی از سوی شخصی غیر از آگهی‌دهنده باشد، که قبلاً رضایت وی در انجام یا ترک آن عمل اخذ نشده باشد.

ماده14

 در صورتی‌که ارایه خدمتی نیازمند کسب مجوز از سازمان یا بورس است، کارگزار نباید قبل از دریافت مجوز لازم ارایه آن خدمت را «تبلیغ» کند.

ماده15

استفاده از علایم تجاری دیگران حتی اگر در مراجع ذی‏ربط به ثبت نرسیده باشند، بدون اخذ موافقت کتبی آن‏ها در «آگهی‌تبلیغاتی» ممنوع است.

ماده16

 استفاده از همه وسایل ارتباطی نظیر تلفن، تابلو، اینترنت، پست، پوستر، اقلام تبلیغاتی، روزنامه، مجله، کتاب، رادیو، تلویزیون در محدوده قوانین موضوعه کشور برای «تبلیغ» مجاز است.

ماده17

 کارگزاران می‏توانند برای تشویق افراد به سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار به‏طور عام «تبلیغ» کنند، مشروط به‌این‌که هم‏زمان خطرات این سرمایه‌گذاری را نیز در «آگهی‌تبلیغاتی» توضیح دهند.

تبصره1: «تبلیغ» ‌خرید یا فروش اوراق بهادار خاص توسط کارگزار ممنوع است، مگر این‌که کارگزار، خود متعهد پذیره‌نویس آن اوراق بهادار باشد یا به‌موجب مقررات دیگری این نوع تبلیغات مجاز شناخته شده باشد.

تبصره2: «تبلیغات» موضوع این ماده نباید صریحاً مخاطبان را به سرمایه‌گذاری کلیه دارایی‌های خود در اوراق بهادار ترغیب نماید.

ماده18

 ارایه پیش‌بینی‌های معقول در تبلیغات با ذکر هم‏زمان عوامل موثر بر وقوع و احتمال عدم وقوع این پیش‌بینی‌ها و بیان میزان تاثیر آن‏ها به‏طور روشن، مجاز است.

ماده19

کارگزاران می‏توانند به‏صورت گروهی با خود یا دیگران ارایه خدمت یا خدماتی را «تبلیغ» کنند مشروط بر این‌که:

الف) کلیه «تبلیغ‌کنندگان» در ارایه خدمت یا خدمات موضوع «تبلیغ» شرکت داشته باشند.

ب) حدود وظایف و مسوولیت‏های هر یک از «تبلیغ‌کنندگان» به‌روشنی در «آگهی‌تبلیغاتی» آورده شود.

ج) مشارکت در ارایه خدمت یا خدمات موضوع «تبلیغ» برای خارج‌کردن سایر رقبا از گردونه رقابت نباشد.

د) هرگونه روابط مهم بین «تبلیغ‌کنندگان» نظیر سرمایه‌گذاری در یکدیگر، انعقاد قراردادهای مرتبط با خدمت یا خدمات موضوع «تبلیغ» و روابط استخدامی به‌روشنی در «آگهی‌تبلیغ» توضیح داده شود.

تبصره: «تبلیغ‌کننده» می‏تواند برای عدم درج اطلاعات بند (ب) و (د) این ماده، مخاطب را به سایت اینترنتی خود که در آن این اطلاعات درج شده‏اند ارجاع دهد.

ماده20

 سازمان یا بورس می‏تواند جهت اطمینان از تطبیق «تبلیغات» کارگزاران با مفاد این دستورالعمل از آن‏ها توضیح خواسته یا مدارک لازم را مطالبه نماید. کارگزاران موظفند در این زمینه همکاری نمایند.

ماده21

در صورتی‌که سازمان یا بورس نسبت به‌عدم مطابقت «تبلیغات» کارگزاران با مفاد این دستورالعمل اطمینان حاصل کند، می‏تواند تا بررسی موضوع و اعلام‌نظر نهایی، دستور توقف انتشار «آگهی‌تبلیغاتی» مذکور را به کارگزار ارسال نماید. نظر‌نهایی سازمان یا بورس می‏تواند شامل توقف ‌دایم یا موقت انتشار «آگهی‌تبلیغاتی» یا اجازه انتشار آن مشروط به‌انجام اصلاحاتی باشد. کارگزاران موظفند دستورات سازمان یا بورس را در این زمینه مراعات نمایند.

ماده22

 سازمان یا بورس می‏تواند با بررسی «آگهی‏های‌تبلیغاتی» منتشرشده، چنانچه آن‏ها را گمراه کننده، حاوی اطلاعات غیرواقعی یا به هر نحوی مخالف این دستورالعمل تشخیص دهد، نتایج بررسی خود را طی بخشنامه‌ای به‌اطلاع کارگزاران برساند و آن‏ها را از انجام «تبلیغات» مشابه برحذر دارد. کارگزاران موظفند به بخشنامه‌های صادره در این زمینه عمل نمایند.

ماده23

در صورتی‌که کارگزاری در «تبلیغات» خود مفاد این دستورالعمل را رعایت نکند، براساس آیین‌نامه رسیدگی به تخلفات کارگزاری رفتار خواهد شد.

تبصره: سازمان یا بورس می‏تواند علاوه بر مجازات مذکور در این ماده کارگزار را مکلف کند برای رفع اثر «تبلیغات» خلاف مقررات، اقداماتی را انجام دهد.

ماده24

برای اطمینان از تطابق تبلیغات خاص با مفاد دستورالعمل، کارگزاران مختارند موضوع را از بورس استعلام نمایند.

ماده25

این دستورالعمل در 25 ماده و 8 تبصره در تاریخ1386/08/19به‌تصویب هیات‌مدیره سازمان رسید و از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا است.

مصوبه شورای عالی بورس و اوراق بهادار: در راستای حمایت از حقوق و منافع سرمایه‌گذاران و سامان دهی و توسعه بازار اوراق بهادار و نظر به ضرورت نظارت عالیه بر امور و با هدف اجرای مفاد بند 1 ماده 4 و بندهای 8، 11، 12، 18، 19 ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار مقرر گردید سازمان بورس و اوراق بهادار موسساتی را از بین موسسات حسابرسی به‌عنوان «موسسات حسابرسی معتمد» برای استفاده اشخاص حقوقی تعیین نماید.