قانون تفسیر درخصوص مواد (۶۳) و (۶۴) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب 1392

قانون تفسیر درخصوص مواد (۶۳) و (۶۴) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم (۴۴) قانون اساسی

شماره۷۱۶۶۴/۲۷۰                                                        ۲/۱۱/۱۳۹۲

 

قانون تفسیر درخصوص مواد (۶۳) و (۶۴) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم (۴۴) قانون اساسی

 

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یکصد و بیست وسوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تفسیر درخصوص مواد (۶۳) و (۶۴) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی که با عنوان طرح استفساریه درخصوص موضوع مواد (۶۱)، (۶۳) و (۶۴) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۲ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد.

 

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

شماره۱۷۳۵۰۸                                                       ۱۹/۱۱/۱۳۹۲

 

وزارت امور اقتصادی و دارایی

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون تفسیر درخصوص مواد (۶۳) و (۶۴) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ پانزدهم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۷۱۶۶۴/۲۷۰ مورخ ۲/۱۱/۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.

 

رئیس جمهورـ حسن روحانی

 

قانون تفسیر درخصوص مواد (۶۳) و (۶۴) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی

 

موضوع استفساریه:

آیا تصمیمات شورای رقابت صرفاً در چارچوب ماده (۶۳) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی قابل تجدیدنظر توسط هیأت تجدیدنظر موضوع ماده (۶۴) این قانون می باشد؟

 

پاسخ:

بلی، تصمیمات شورای رقابت صرفاً در چارچوب ماده (۶۳) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی قابل تجدیدنظر توسط هیأت تجدیدنظر موضوع ماده (۶۴) این قانون می باشد.

 

تفسیر فوق در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ پانزدهم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۲ به تأیید شورای نگهبان رسید.

 

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی