نظام نامه فعالیت های فرهنگی – تبلیغاتی در امر واگذاری ها موضوع تبصره ۱ بند الف ماده ۴۰ قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ مصوب ۱۳۸۸

نظام‌نامه فعالیت­‌های فرهنگی- تبلیغاتی در امر واگذاری‌ها

نظام‌نامه فعالیت‌های فرهنگی-تبلیغاتی در امر واگذاری‌ها» موضوع تبصره (1) بند (الف) ماده (40) قانون

مصوب شماره: 63/2/108333 مورخ1388/08/13

 شورای عالی اجرای سیاست‌های كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی

 بسمه تعالی

با صلوات بر محمد و آل محمد

وزارت امور اقتصادی و دارایی

شورای عالی اجرای سیاست‌های كلی اصل چهل و چهارم (44) قـانون اساسی در جلسه مورخ 1388/07/18 بنا به پیشنهاد هیأت واگذاری، به استناد جزء (6) بند (الف) ماده (40) قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و در اجرای تبصره (1) بند (الف) ماده (40) قانون یاد شده، نظام‌نامه فعالیت‌های فرهنگی- تبلیغاتی برای بسترسازی، بهبود و شفافیت امر واگذاری را به شرح زیر تصویب نمود:

نظام‌نامه فعالیت‌های فرهنگی- تبلیغاتی در امر واگذاری‌ها

الف- به منظور نظام بخشیدن و ایجاد مدیریت كارآمد و واحد برای ارتقای سطح امور فرهنگی و تبلیغاتی در امر واگذاری‌ها و همچنین بسترسازی، بهبود و شفافیت این امور، كمیته‌ای در سازمان خصوصی­ سازی بدون ایجاد و گسترش تشكیلات اجرایی خاص مركب از اعضای زیر تشكیل می‌شود:

 • رییس سازمان خصوصی ‌سازی (رییس كمیته)
 • نماینده شركت بورس اوراق بهادار تهران
 • نماینده مدیران مسئول مطبوعات در هیأت نظارت بر مطبوعات
 • نماینده سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
 • نماینده اتاق تعاون مركزی جمهوری اسلامی ایران
 • نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

تبصره1- كمیته می‌تواند حسب موضوع از كارشناسان و صاحبنظران ذیصلاح در جلسات دعوت نماید.

تبصره2– دستورالعمل برگزاری جلسات و اخذ تصمیمات این كمیته توسط اعضای آن تصویب خواهد شد.

ب- از زمان تصویب این نظام­ نامه، كلیه دستگاه‌های اجرایی و همچنین سازمان خصوصی ­سازی مكلفند اقدامات مورد نظر در زمینه واگذاری‌ها را در چارچوب مصوبات كمیته موضوع بند (الف) فوق و با توجه به تكالیف زیر به انجام رسانند:,

1_ انتشار به موقع، صحیح و جامع اطلاعات به ویژه در زمینه عملكرد مالی و مدیریتی بنگاه‌هایی كه واگذار شده یا در حال واگذاری هستند. این اطلاعات می‌بایستی شفاف،كامل، مستند و فراگیر بوده و برای افزایش آگاهی كلیه مخاطبان و آحاد جامعه به منظور ارزیابی تصمیمات گذشته و تصمیم‌سازی برای آینده منتشر شود. در این حوزه گردآوری، پالایش، طبقه‌بندی و ذخیره‌سازی دایمی اطلاعات صورت می‌گیرد.

2_ برگزاری كارگاه‌های آموزشی، همایش‌ها، جلسات سخنرانی و پرسش و پاسخ و نظایر آن در این حوزه خدمات مشورتی، مطالعات تطبیقی و انتشار نشریه‌های تخصصی با مشاركت مراكز علمی و اقتصادی، اتاق تعاون مركزی جمهوری اسلامی ایران و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و همچنین تشكل‌های حرفه‌ای و تخصصی به انجام می‌رسد و به سوالات و اشكالات مطروحه در زمینه واگذاری‌ها پاسخ داده می‌شود.

3_ انجام اقدامات مناسب، موثر و كارآمد برای پیشبرد برنامه‌های واگذاری بنگاه‌ها و تقویت مشاركت فعالان اقتصادی و عموم مردم برای سرمایه‌گذاری به نحوی كه در نتیجه آن فضای عمومی با تبلیغات مناسب آماده شده و زمینه لازم برای تصمیم‌گیری سیاست‌گذاران، مدیران و كارشناسان دستگاه‌های نظارتی در یك فضای شفاف در امر واگذاری‌ها فراهم شود.

ج- تمامی فعالیت‌های فرهنگی- تبلیغاتی موضوع این نظام‌نامه با استفاده از شیوه‌های زیر صورت خواهد گرفت.

 • برگزاری میزگرد، كارگاه آموزشی، همایش، مصاحبه‌های رادیویی، تلویزیونی و مطبوعاتی و دیگر نشست‌های تخصصی و عمومی در سطوح بین‌المللی، ملی و استانی
 • تهیه انواع برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی از جمله فیلم‌های مستند و همچنین تهیه انواع نشریه‌ها و متون تخصصی و عمومی در زمینه خصوصی‌سازی و نیز بنگاه‌های مشمول واگذاری و واگذار شده.
 • راه اندازی، تقویت و معرفی سایت اینترنتی خصوصی ­سازی و ارایه اخبار، اطلاعات و آمار به هنگام در آن
 • طراحی و ارایه برنامه‌ها و بسته‌های آموزشی در مورد قوانین و مقررات اجرایی و روش‌های كاری برای اطلاع فعالان اقتصادی كشور و سایر علاقه‌مندان
 • فراهم آوردن امكان بازدید سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، دانشگاهیان، و سایر گروه‌های علاقه‌مند از واحدهای خصوصی شده برای شفاف ­سازی نتایج حاصل از واگذاری‌ها
 • انتشار اسامی خریداران، مشاوران و دست‌اندركاران واگذاری بنگاه‌های واگذار شده بلافاصله پس از واگذاری قطعی آن‌ها
 • طراحی برنامه‌های همكاری مشترك نهادهای متولی بازار سرمایه، خصوصی ­سازی و سرمایه‌گذاری خارجی با هدف جلب مشاركت سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی
 • به كارگیری هرگونه روش و ابزار اجرایی دیگر در راستای نظام بخشیدن، ترویج و فرهنگ­ سازی و شفاف‌سازی امر واگذاریها در چارچوب مقررات مربوط

د– تمامی دستگاه‌های اجرایی ذیربط مكلفند گزارش عملكرد خود را هر شش ماه یك بار به سازمان خصوصی ­سازی ارایه نمایند.

 

سید شمس‌الدین حسینی

وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر شورا