مصوبات جلسه هشتم کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک کشور مصوب ۱۳۹۸

مصوبات جلسه هشتم كارگروه تعامل پذيري دولت الكترونيكي كشور

مصوبه شماره يك
پيرو درخواست واصله از نمايندگان محترم قوه قضاييه و سازمان امور اداري و استخدامي عضو كارگروه در خصوص ارايه سرويس خودروهاي اسقاطي و كاربرد‌هاي اين سرويس حسب تقاضاي شركت پخش و پالايش و بيمه مركزي و نيز با توجه به بررسي دبيرخانه به منظور پيشگيري از فساد، جعل و كلاه برداري در خودرو‌هاي تصادفي شديد و اسقاطي مقرر شد تا بر اساس مصوبه شوراي عالي فضاي مجازي (جلسه 59) مرجع ارايه دهنده سرويس اسقاط و از رده كاربري خارج شدن وسايط نقليه، پايگاه اطلاعات پايه وسايط نقليه ناجا تعيين گرديد. جزئيات اين سرويس و نحوه همكاري با ساير دستگاه هاي اجرايي ذي ربط و نيز نحوه ارائه اين سرويس به ذينفعان با پيشنهاد ناجا در جلسه آتي مورد بحث قرار خواهد گرفت .

مصوبه شماره دو

حسب درخواست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در خصوص سرويسهاي مورد نياز و مباحث مطروحه تصميمات زير اتخاذ گرديد:

۱ـ سرويس عكس ثبت احوال مورد موافقت قرار نگرفت.

۲ـ سرويس استعلام هويت ثبت احوال براي پنجره واحد ۳۶ مجوز وزارت متبوع به صورت برخط برقرار شود .

۳ـ سرويس استعلام بيمه سلامت از سازمان تأمين اجتماعي و بيمه سلامت ايرانيان براي بيمه هنرمندان و تشكيل پرونده هنرمندان مورد موافقت قرار گرفت.

۴ـ سرويس استعلام بدهي مالياتي موافقت شد.

۵ ـ استعلام تاييد اشخاص حقوقي از سازمان ثبت اسناد مورد موافقت قرارگرفت .

۶ ـ استعلام مدرك تحصيلي از وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم تحقيقات و فناوري مورد موافقت قرار گرفت.

۷ـ سرويس استعلام گواهي نامه فني حرفه اي موافقت شد.

تبصره ـ ساير موارد منوط به بررسي بيشتر و تكميل اطلاعات گرديد.

مصوبه شماره سه

با توجه درخواست گمرك ج.ا.ا و توضيحات ارايه شده در خصوص سرويسهاي مورد نياز و مباحث مطروحه تصميمات زير اتخاذ گرديد:

۱ـ دريافت فهرست توليدكننده بر اساس تعرفه ها از وزارت صنعت معدن تجارت مورد موافقت قرار گرفت.

۲ـ افراد شاغل در توليدي از تامين اجتماعي موافقت گرديد.

تبصره ـ ساير موارد منوط به برگزاري جلسه و تكميل اطلاعات گرديد.

مصوبه شماره چهار

با توجه درخواست تامين اجتماعي و توضيحات ارايه شده در خصوص سرويسهاي مورد نياز و مباحث مطروحه تصميمات زير اتخاذ گرديد:

۱ـ ارتباط با سازمان ثبت اسناد و املاك و سازمان ثبت احوال كشور براي دريافت ازدواج و طلاق مورد موافقت گرفت.

۲ـ نظام وظيفه و استعلام طول سربازي موافقت شد.

۳ـ سرويس پست با افزايش سقف محدوديت روزانه تا نياز تامين اجتماعي و بصورت رايگان موافقت شد.

تبصره ـ ساير موارد منوط به برگزاري جلسه و تكميل اطلاعات گرديد.

مصوبه شماره پنج
در اجراي مصوبه شماره يك جلسه هفتم كارگروه كاربرگ نمونه درخواست ايجاد يك سرويس جديد يا تغيير در سرويس براي طرح در كارگروه با اعمال نظر اعضا به شرح پيوست تصويب گرديد. از تاريخ تصويب تنها درخواستهايي پذيرفته خواهد شد كه كاربرگ ذيل توسط دستگاه متقاضي تكميل شده باشد.

تبصره 1ـ در خصوص سرويس هايي كه در مركز ملي تبادل اطلاعات پياده سازي شده (قابل مشاهده در آدرس https://iran.gov.ir/gsb ) و اخذ آنها مورد موافقت سرويس دهنده و سرويس گيرنده باشد، موضوع اين مصوبه نبوده و ارائه درخواست به كارگروه ضرورت ندارد.

مصوبه شماره شش
درخواست سازمان امور مالياتي كشور در خصوص عدم ارايه شناسنامه پايگاه اطلاعات پايه مالياتي و همچنين عدم ارايه سرويس در مركز ملي تبادل اطلاعات مطرح و اعضا به استناد قوانين و مقررات جاري با اين درخواست موافقت ننمودند.

كاربرگ درخواست ايجاد / تغيير در استعلامات الكترونيكي
ملاحظات عمومي
سازمان درخواست كننده سرويس: سازمان ارائه دهنده سرويس:
نماينده سازمان جهت پيگيري سرويس: نماينده سازمان جهت پيگيري سرويس
اطلاعات تماس: اطلاعات تماس :
نوع درخواست: تاريخ درخواست:
ايجاد سرويس جديد: تغيير در سرويس موجود: دسترسي به سرويس موجود:
-عنوان خدمت مصوب شناسه خدمت شناسه سرويس (در صورت وجود در GSB:)
نوع سرويس درخواستي: Push Pull Publish Batch
دوره زماني فراخواني سرويس: روزانه هفتگي ماهانه سالانه ساير…..
شرح درخواست:
دليل درخواست (چالش هاي موجود):
مباني حقوقي استعلام
مرجع استنادي براي اخذ استعلام: ماده /بند مربوط در مرجع استنادي:
شرح يا توضيح:
اقلام داده اي مورد تقاضا جهت تبادل در استعلام
*در صورتي كه نوع درخواست، دسترسي به سرويس موجود باشد، نيازي به تكميل اين بخش وجود ندارد.
** در صورتي كه نوع درخواست، تغيير در سرويس موجود باشد در ستون وضعيت فيلدهاي داده اي كه در سرويس جاري وجود دارند تيك بزنيد.
نام مستند ارسالي: نام مستند دريافتي:
رديف نام فيلد داده نوع فيلد داده شرح فيلد وضعيت رديف نام فيلد داده نوع فيلد داده شرح فيلد وضعيت

نام و نام خانوادگي – سمت