مصوبات جلسه هشتم کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک کشور مصوب ۱۳۹۸

مصوبات جلسه هشتم كارگروه تعامل پذیری دولت الكترونیكی كشور

مصوبه شماره یك
پیرو درخواست واصله از نمایندگان محترم قوه قضاییه و سازمان امور اداری و استخدامی عضو كارگروه در خصوص ارایه سرویس خودروهای اسقاطی و كاربرد‌های این سرویس حسب تقاضای شركت پخش و پالایش و بیمه مركزی و نیز با توجه به بررسی دبیرخانه به منظور پیشگیری از فساد، جعل و كلاه برداری در خودرو‌های تصادفی شدید و اسقاطی مقرر شد تا بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی (جلسه 59) مرجع ارایه دهنده سرویس اسقاط و از رده كاربری خارج شدن وسایط نقلیه، پایگاه اطلاعات پایه وسایط نقلیه ناجا تعیین گردید. جزئیات این سرویس و نحوه همكاری با سایر دستگاه های اجرایی ذی ربط و نیز نحوه ارائه این سرویس به ذینفعان با پیشنهاد ناجا در جلسه آتی مورد بحث قرار خواهد گرفت .

مصوبه شماره دو

حسب درخواست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص سرویسهای مورد نیاز و مباحث مطروحه تصمیمات زیر اتخاذ گردید:

۱ـ سرویس عكس ثبت احوال مورد موافقت قرار نگرفت.

۲ـ سرویس استعلام هویت ثبت احوال برای پنجره واحد ۳۶ مجوز وزارت متبوع به صورت برخط برقرار شود .

۳ـ سرویس استعلام بیمه سلامت از سازمان تأمین اجتماعی و بیمه سلامت ایرانیان برای بیمه هنرمندان و تشكیل پرونده هنرمندان مورد موافقت قرار گرفت.

۴ـ سرویس استعلام بدهی مالیاتی موافقت شد.

۵ ـ استعلام تایید اشخاص حقوقی از سازمان ثبت اسناد مورد موافقت قرارگرفت .

۶ ـ استعلام مدرك تحصیلی از وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم تحقیقات و فناوری مورد موافقت قرار گرفت.

۷ـ سرویس استعلام گواهی نامه فنی حرفه ای موافقت شد.

تبصره ـ سایر موارد منوط به بررسی بیشتر و تكمیل اطلاعات گردید.

مصوبه شماره سه

با توجه درخواست گمرك ج.ا.ا و توضیحات ارایه شده در خصوص سرویسهای مورد نیاز و مباحث مطروحه تصمیمات زیر اتخاذ گردید:

۱ـ دریافت فهرست تولیدكننده بر اساس تعرفه ها از وزارت صنعت معدن تجارت مورد موافقت قرار گرفت.

۲ـ افراد شاغل در تولیدی از تامین اجتماعی موافقت گردید.

تبصره ـ سایر موارد منوط به برگزاری جلسه و تكمیل اطلاعات گردید.

مصوبه شماره چهار

با توجه درخواست تامین اجتماعی و توضیحات ارایه شده در خصوص سرویسهای مورد نیاز و مباحث مطروحه تصمیمات زیر اتخاذ گردید:

۱ـ ارتباط با سازمان ثبت اسناد و املاك و سازمان ثبت احوال كشور برای دریافت ازدواج و طلاق مورد موافقت گرفت.

۲ـ نظام وظیفه و استعلام طول سربازی موافقت شد.

۳ـ سرویس پست با افزایش سقف محدودیت روزانه تا نیاز تامین اجتماعی و بصورت رایگان موافقت شد.

تبصره ـ سایر موارد منوط به برگزاری جلسه و تكمیل اطلاعات گردید.

مصوبه شماره پنج
در اجرای مصوبه شماره یك جلسه هفتم كارگروه كاربرگ نمونه درخواست ایجاد یك سرویس جدید یا تغییر در سرویس برای طرح در كارگروه با اعمال نظر اعضا به شرح پیوست تصویب گردید. از تاریخ تصویب تنها درخواستهایی پذیرفته خواهد شد كه كاربرگ ذیل توسط دستگاه متقاضی تكمیل شده باشد.

تبصره 1ـ در خصوص سرویس هایی كه در مركز ملی تبادل اطلاعات پیاده سازی شده (قابل مشاهده در آدرس https://iran.gov.ir/gsb ) و اخذ آنها مورد موافقت سرویس دهنده و سرویس گیرنده باشد، موضوع این مصوبه نبوده و ارائه درخواست به كارگروه ضرورت ندارد.

مصوبه شماره شش
درخواست سازمان امور مالیاتی كشور در خصوص عدم ارایه شناسنامه پایگاه اطلاعات پایه مالیاتی و همچنین عدم ارایه سرویس در مركز ملی تبادل اطلاعات مطرح و اعضا به استناد قوانین و مقررات جاری با این درخواست موافقت ننمودند.

كاربرگ درخواست ایجاد / تغییر در استعلامات الكترونیكی
ملاحظات عمومی
سازمان درخواست كننده سرویس: سازمان ارائه دهنده سرویس:
نماینده سازمان جهت پیگیری سرویس: نماینده سازمان جهت پیگیری سرویس
اطلاعات تماس: اطلاعات تماس :
نوع درخواست: تاریخ درخواست:
ایجاد سرویس جدید: تغییر در سرویس موجود: دسترسی به سرویس موجود:
-عنوان خدمت مصوب شناسه خدمت شناسه سرویس (در صورت وجود در GSB:)
نوع سرویس درخواستی: Push Pull Publish Batch
دوره زمانی فراخوانی سرویس: روزانه هفتگی ماهانه سالانه سایر…..
شرح درخواست:
دلیل درخواست (چالش های موجود):
مبانی حقوقی استعلام
مرجع استنادی برای اخذ استعلام: ماده /بند مربوط در مرجع استنادی:
شرح یا توضیح:
اقلام داده ای مورد تقاضا جهت تبادل در استعلام
*در صورتی كه نوع درخواست، دسترسی به سرویس موجود باشد، نیازی به تكمیل این بخش وجود ندارد.
** در صورتی كه نوع درخواست، تغییر در سرویس موجود باشد در ستون وضعیت فیلدهای داده ای كه در سرویس جاری وجود دارند تیك بزنید.
نام مستند ارسالی: نام مستند دریافتی:
ردیف نام فیلد داده نوع فیلد داده شرح فیلد وضعیت ردیف نام فیلد داده نوع فیلد داده شرح فیلد وضعیت

نام و نام خانوادگی – سمت