آیین نامه نحوه آمایش جمعیتی اتباع و مهاجرین خارجی شناسایی شده در جمهوری اسلامی ایران مصوب 1380

وزرای عضو شورای عالی هماهنگی اجرایی اتباع بیگانه در جلسه مورخ ۳ /۷ /۱۳۸۰ با رعایت تصویب نامه شماره ۵۸۸۵۸ /ت۲۳۵۳۸هـ مورخ ۲۲ /۱۲ /۱۳۷۹ آیین نامه نحوه آمایش جمعیتی اتباع و مهاجرین خارجی شناسایی شده در جمهوری اسلامی ایران را به شرح زیر تصویب نمودند:

آیین نامه نحوه آمایش جمعیتی اتباع و مهاجرین خارجی شناسایی شده در جمهوری اسلامی ایران مصوب 1380,07,03

ماده 1 

وزارت كشور موظف است به منظور آمایش اتباع خارجی موضوع ماده (۱) تصویب نامه شماره ۵۶۹۰۹ /ت۲۱۹۵۲ك مورخ ۲۵ /۱۰ /۱۳۷۹ برای اتباعی كه حائز یكی از شرایط ذیل می باشند كارت شناسایی و اجازه اقامت موقت صادر نماید:
الف ـ سران و مسئولین احزاب و گروهها و شخصیت های سیاسی و نیز مخالفین سیاسی كه جا آنان در خطر است و خانواده درجه یك آنان بر اساس تایید سازمان های مربوطه.
ب ـ خانواده شهدا و ایثارگران بر اساس اعلام رسمی بنیاد شهید انقلاب اسلامی و بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی.
ج ـ طلاب و روحانیون و خانواده درجه یك آنان بر حسب اعلام رسمی مركز جهانی علوم اسلامی.
د ـ دانشجویان و خانواده های آنان حسب اعلام رسمی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی.
هـ ـ كلیه اتباع خارجی دارای دفترچه پناهندگی به استناد گواهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ـ اتباع خارجه.
و ـ كلیه اتباع خارجی دارای مدرك كارشناسی ارشد و دكترا و خانواده های درجه یك آنان بر اساس تایید وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی.

تبصره ۱ ـ برای اتباع افغانی تك خانوار (مجرد) كه در طرح شناسایی شركت و فاقد مدرك اقامتی می باشند و اتباع خارجی كه بر طبق آرای مراجع ذی صلاح قضایی محكوم به اخراج از كشور شده اند، اجازه اقامت موقت صادر نمی شود. این دسته از اتباع خارجی باید ظرف مهلت مقرر كشور را ترك و در غیر این صورت اخراج می شوند.

تبصره 2 ـ تعیین تكلیف و آمایش سایر اقشار اتباع خارجی ثبت نام شده براساس مصوبه شورای هماهنگی اجرایی اتباع بیگانه صورت می گیرد.

ماده ۲ 

وزارت كشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط می تواند نسبت به انعقاد قراردادهای فرعی با شركت های تعاونی و اشخاص حقیقی و حقوقی جهت اخذ عكس دیجیتالی، اجرای چاپ و پرس كارت شناسایی، طبق دستورالعملی كه به تصویب وزیر كشور می رسد، اقدام نماید.

ماده ۳ 

سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور موظف است در اجرای ماده (۷) تصویب نامه شماره ۵۸۸۵۸ /ت۲۳۵۳۸هـ مورخ ۲۲ /۱۲ /۱۳۷۹ اعتبارات لازم را برای اجرای این تصویب نامه تأمین نماید.

این تصویب نامه در تاریخ ۹ /۱۰ /۱۳۸۰ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رییس جمهور ـ محمد رضا عارف