آیین نامه نحوه آموزش اتباع خارجی مصوب 1395

هیأت وزیران در جلسه 1 /2 /1395 به پیشنهاد شماره 8269 /01 /94 مورخ 20 /4 /1394 وزارت دادگستری و به استناد اصل یكصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین نامه نحوه آموزش اتباع خارجی را به شرح زیر تصویب كرد:

آیین نامه نحوه آموزش اتباع خارجی مصوب 1395,02,01

ماده 1 

 مدارك معتبر برای ثبت نام اتباع خارجی در مدارس وزارت آموزش و پرورش جهت پناهندگان و آوارگان صرفاً شامل یكی از موارد زیر می باشد:
الف – كارت هویت ویژه اتباع خارجی
ب – دفترچه پناهندگی
پ – برگ تردد خروجی مدت دار
ت – گذرنامه كه دارای پروانه اقامت و یا روادید معتبر با اعتبار شش ماه باشد.
ث – كارت ویژه حمایت تحصیلی برای اتباع خارجی

تبصره 1 كارت موضوع بند «ث» توسط واحدهای اتباع خارجی وزارت كشور و صرفاً برای تحصیل اتباع صادر و صرفاً نزد ادارات آموزش و پرورش سراسر كشور معتبر می باشد.

تبصره 2 وزارت كشور (اداره كل اتباع خارجی) و وزارت آموزش و پرورش می توانند از ظرفیت سازمانهای مردم نهاد كه مطابق اساسنامه خود در حوزه كودكان و نوجوانان فعالیت داشته و دارای مجوز از مراجع ذی ربط هستند، حسب مورد جهت شناسایی و یا تحصیل كودكان موردنظر استفاده نمایند.

ماده 2 

 ثبت نام دانش آموزان موضوع این آیین نامه در مقاطع تحصیلی تا سطح دیپلم در مدارس دولتی همانند دانش آموزان ایرانی می باشد.

تبصره 1 تحصیل فرزندان ایثارگران اتباع خارجی در مدارس شاهد و مدارس ایثارگران با رعایت ضوابط و شرایط ورود به این مدارس، بلامانع است.

تبصره 2 تحصیل داوطلبانه پناهندگان در مدارس غیردولتی مطابق دستورالعمل ابلاغی از سوی وزارت آموزش و پرورش در خصوص این مدارس خواهد بود.

ماده 3 

 وزارت آموزش و پرورش همه ساله گزارش عملكرد اجرای این آیین نامه را تهیه و به سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور و وزارت امور خارجه ارایه می نماید تا براساس آن دستگاههای یاد شده حسب مورد اقدامات لازم را درخصوص پیش بینی اعتبار مورد نیاز در لوایح بودجه سالانه و جذب كمك های بین المللی به عمل آورند.

ماده 4 

 تصویب نامه شماره 423 /ت 29982 هـ مورخ 11 /1 /1383 لغو می شود.

معاون اول رئیس جمهور – اسحاق جهانگیری