قانون تشديد مجازات مترددين به فلسطين اشغالي و اصلاح ماده (36) قانون گذرنامه مصوب 1390

قانون تشديد مجازات مترددين به فلسطين اشغالي و اصلاح ماده (36) قانون گذرنامه مصوب 1390,08,23

ماده واحده ـ ماده (36) قانون گذرنامه مصوب 10 / 12 / 1351 به شرح ذيل اصلاح مي‌گردد:
ماده36ـ هر ايراني كه بر خلاف ماده (24) اين قانون عمل نمايد، به حبس از دو سال تا پنج سال و محروميت از داشتن گذرنامه از سه سال تا پنج سال محكوم مي‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز دوشنبه مورخ بيست و سوم آبان‌ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 2 / 9 / 1390 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني