قانون تشدید مجازات مترددین به فلسطین اشغالی و اصلاح ماده (36) قانون گذرنامه مصوب 1390

قانون تشدید مجازات مترددین به فلسطین اشغالی و اصلاح ماده (36) قانون گذرنامه مصوب 1390,08,23

ماده واحده ـ ماده (36) قانون گذرنامه مصوب 10 / 12 / 1351 به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:
ماده36ـ هر ایرانی كه بر خلاف ماده (24) این قانون عمل نماید، به حبس از دو سال تا پنج سال و محرومیت از داشتن گذرنامه از سه سال تا پنج سال محكوم می‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و سوم آبان‌ماه یكهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 2 / 9 / 1390 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی