قانون لزوم بازرسی و انگشت نگاری از اتباع آمریكایی در مبادی ورودی كشور مصوب 1385

قانون لزوم بازرسی و انگشت نگاری از اتباع آمریكایی در مبادی ورودی كشور مصوب 1385,08,28

ماده واحده – دولت موظف است از كلیه اتباع آمریكایی در مبادی ورودی كشور و صدور روادید متناسب با رفتار آمریكا، بازرسی و انگشت‌نگاری نماید.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یكشنبه مورخ بیست و هشتم آبانماه یكهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1/9/1385 به تأیید شورای محترم نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی- غلامعلی حدادعادل