مصوبات جلسه سیزدهم کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی کشور مصوب 1399

مصوبات جلسه سیزدهم کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی کشور  ۱۳۹۹/۴/۱۷

 

 

در اجرای مصوبه جلسه ۵۴ شورای عالی فضای مجازی و آیین نامه داخلی کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی به پیوست متن مصوبات سیزدهمین جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی جهت انتشار در روزنامه رسمی کشور ارسال می گردد.

 

دبیر شورا و رییس کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی ـ رضا باقری اصل

مصوبات جلسه سیزدهم کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی کشور

 

مصوبه شماره یک

 

با توجه به درخواست های واصله در خصوص ایجاد دسترسی به تعدادی از سرویس های موجود در مرکز ملی تبادل اطلاعات و بررسی کارشناسی، دسترسی دستگاههای متقاضی با رعایت تبصره های ذیل این مصوبه به سرویس های تعیین شده، مورد تأیید کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی قرار گرفت:

 

۱ـ سازمان امور مالیاتی: سرویس شاهکار و چاپار برای سامانه مالیات بر ارث

 

۲ـ سازمان بورس اوراق بهادار: سرویس چاپار، سرویس انطباق شماره شبا و شناسه یکتای اشخاص (شخص حقیقی: شماره ملی، شخص حقوقی: شناسه ملی)، سرویس عکس ثبت احوال، سرویس ابویت، سرویس مکان اقامت

 

۳ـ ارکان بورس اوراق بهادار: سرویس شاهکار هر یک بطور مستقل، سرویس ابویت

 

۴ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: سرویس استحقاق سنجی بیمه درمان، سرویس اصالت سو پیشینه، سرویس نظام وظیفه

 

۵ ـ سازمان تامین اجتماعی: سرویس استعلام کد پستی و شرح نشانی، سرویس ابویت، سرویس اشتغال به تحصیل دانشجویان، سرویس مکان اقامت

 

۶ ـ سازمان هدفمندی یارانه: سرویس فوت

 

۷ـ سازمان بیمه سلامت ایران: سرویس فوت، سرویس ابویت، سرویس مکان اقامت

 

۸ ـ وزارت جهاد کشاورزی: سرویس فوت، سرویس عکس ثبت احوال، سرویس مکان اقامت

 

۹ـ وزارت آموزش و پرورش: سرویس ابویت، سرویس مکان اقامت

 

تبصره۱ـ با پیشنهاد مجری پایگاه اطلاعات هویت اشخاص حقیقی در خصوص یکی بودن ورودی و خروجی سرویس نوزادان و سرویس ابویت، این پیشنهاد موردتأیید کارگروه قرارگرفت و این دو سرویس در قالب یک سرویس (متد) واحد ارایه می شود.

 

تبصره۲ـ ارایه سرویس مکان اقامت منوط به احراز هویت توسط دستگاه دریافت کننده سرویس است.

 

تبصره۳ـ سازمان تامین اجتماعی گزارش بررسی و آزمون صحت سنجی داده های سرویس اشتغال به تحصیل دانشجویان را به کارگروه اعلام نماید.

 

تبصره۴ـ برای سرویس پیامکی مورد درخواست سازمان  امور مالیاتی و سازمان بورس اوراق بهادار امکان تخصیص نام ( Mask ) با رعایت ضوابط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی میسر است.

 

مصوبه شماره دو

 

۱ـ با عنایت به نیاز سازمان بیمه سلامت ایران، سازمان تامین اجتماعی و سازمان هدفمندی یارانه ها و سازمان بورس اوراق بهادار به دریافت سرویس ازدواج و طلاق، ایجاد و استقرار این سرویس توسط پایگاه اطلاعات پایه هویت اشخاص حقیقی در مرکز ملی تبادل اطلاعات تصویب و مقرر شد سازمان ثبت احوال کشور به عنوان مجری این پایگاه اطلاعات پایه، متد (ورودی و خروجی) سرویس ازدواج و طلاق و زمانبندی ایجاد و استقرار این سرویس را در مرکز ملی تبادل اطلاعات تعیین و نتیجه را جهت استحضار اعضای کارگروه اعلام نماید.

 

۲ـ سازمان ثبت احوال کشور سرویس استعلام الکترونیکی وقوع ازدواج و طلاق را ظرف یک ماه تدوین و پیاده سازی نماید. دسترسی به این سرویس حسب تقاضای دستگاه ها اجرایی در کارگروه تصمیم گیری خواهد شد.

 

مصوبه شماره سه

 

۱ـ درخواست بانک مرکزی ج.ا.ا برای دریافت سرویس اقامت خارج از کشور تصویب شد و در اجرای بند ۲ مصوبه شماره ۲ جلسه دهم کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی، این سرویس شامل ورودی (کد ملی) و خروجی (وضعیت آخرین ورود یا خروج فرد) خواهد بود.

 

تبصره ـ ایجاد و استقرار سرویس فوق (موضوع بند ۲ مصوبه شماره ۲ جلسه دهم کارگروه) حداکثر تا پایان تیرماه در مرکز ملی تبادل اطلاعات نهایی و فعال شود.

 

۲ـ با توجه به نیاز سازمان بیمه تامین اجتماعی به دریافت سرویس مدت خدمت سربازی، ایجاد این سرویس به تصویب رسید. سرویس مدت خدمت سربازی در ورودی (کد ملی، دوره خدمت: تاریخ شروع و پایان خدمت، تأیید خدمت: انجام یا معافیت، برای معافیت: علت معافیت) و خروجی بله یا خیر (به معنی صحت یا عدم صحت اقلام) است. نیروی انتظامی موظف است این سرویس را ظرف مدت یکماه در مرکز ملی تبادل اطلاعات ارایه نماید.

 

۳ـ با توجه به نیاز نیروی انتظامی ج.ا.ا. به دریافت سرویس استعلام مشمولین غایب از سازمان تامین اجتماعی ایجاد این سرویس به تصویب رسید. این سرویس در ورودی (کد ملی مشمول غایب) و در خروجی (وضعیت پرداخت بیمه پردازی فعال شخص، نام و آدرس کارگاه محل اشتغال بیمه شده) ارایه می شود.

 

۴ـ مقرر شد وزارت اقتصاد سرویس مجوز شماره گذاری خودروهای دولتی (پلاک قرمز یا سفید) را برای ارایه به نیروی انتظامی ج.ا.ا. در مرکز ملی تبادل اطلاعات ایجاد کند. جزییات سرویس توسط وزارت اقتصاد با همکاری نماینده نیروی انتظامی ج.ا.ا. در کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی تدوین و در جلسه بعدی کارگروه ارایه  شود.

 

۵ ـ سرویس استعلامی مورد نیاز وزارت اقتصاد (اموال دولتی) در اجرای تبصره ماده۸ آیین نامه استفاده از خودروهای دولتی (مصوب هئیت وزیران) برای خودروهای دولتی از پایگاه وسایط نقیله مورد تأیید قرار گرفت.

 

۶ ـ برای استعلام اسقاط خودرو از پایگاه وسایط نقلیه کشور سرویس در ورودی شامل VIN ، شماره شاسی و شماره موتور در خروجی به صورت بله یا خیر (اسقاط شده یا نشده) برگشت داده می شود.

 

توضیح: در صورت با مقدار بودن قلم اطلاعاتی VIN الزام به ارسال مقادیر شماره شاسی و شماره موتور نیست و در صورت بدون مقدار بودن قلم اطلاعاتی VIN الزاماً شماره شاسی و شماره موتور باید دارای مقدار باشند.