آيين‌نامه اجرايي تشكيلات اداري و امور مالي و نحوه اداره دبيرخانه هيات عالي نظارت مصوب 1392

آيين‌نامه اجرايي تشكيلات اداري و امور مالي و نحوه اداره دبيرخانه هيات عالي نظارت(موضوع ماده ۵۴ قانون نظام صنفی) مصوب 1392/12/06

 

ماده ۱

تعاریف:

قانون: قانون نظام صنفی.

هیات: هیات عالی نظارت.

دبیرخانه : دبیرخانه هیات عالی نظارت.

کمیسیون: کمیسیون نظارت مراکز استان­ها.

تشکیلات اداری:

ماده ۲

دبيرخانه به‏ عنوان بازوي اجرايي هيات محسوب گرديده و جز تشكيلات مصوب ‌وزارت صنعت، معدن و تجارت ‌محسوب نمی‌گردد و دبير آن به پيشنهاد معاون توسعه بازرگاني داخلي توسط وزير صنعت، معدن و تجارت، منصوب می‌گردد.

تبصره دبیرخانه از نظر مالی، معاملاتی، استخدامی و تشکیلاتی منحصراً تابع این آیین­نامه می­باشد.

ماده ۳

تشكيلات دبيرخانه به‏ شرح زير مي­باشد:

الف- واحد امور عمومی مرکب از یک نفر مسئول، یک نفر کارشناس، یک نفر متصدی امور دفتری، دو نفر ماشین‏ نویس و راننده.

ب- واحد امور مالی مرکب از یک نفر مسئول و یک نفر کارشناس.

ج- واحد حقوقی مرکب از یک نفر مسئول و دو نفر کارشناس حقوقی.

د- واحد فن­آوري اطلاعات مركب از يك مسئول وحداقل دو نفر كارشناس سخت­ افزار و نرم­ افزار و يك نفركارشناس شبكه.

هـ- واحد پیگیری و نظارت مرکب از یک نفر مسئوول دو نفر کارشناس بازرگانی- اقتصادی و دو نفرکارشناس آمار.

و- واحد آموزش و پژوهش مركب از يك نفر مسئول و دو نفر كارشناس مديريت آموزشي.

ماده ۴

دبيرخانه می­تواند نسبت به بکارگیری افراد متخصص واجد شرایط به‏عنوان مشاور به صورت قرارداد روزمزد و یا پروژه، اقدام نماید.

امور مالی:

ماده ۵

دبیرخانه مكلف است با افتتاح حساب جاري، نسبت به واريز وجوه حاصله از فعاليت­هاي زير در حساب مزبور اقدام نمايد.

۱چاپ و فروش نشریات، كتب و جزوات به‏ منظـور ارتقا سطح اطلاعات و آگاهي­ هاي افراد صنفي و سازمان­هاي صنفي سراسر كشور.

۲چاپ و فروش فرم­هاي خام پروانه كسب، فرم­های مورد نیاز سازمان­هاي صنفی. خدمات فني صدور و تمدید پروانه کسب الکترونیکی.

۳درج آگهي­ هاي تبليغاتي و اطلاعيه در نشريات دبيرخانه و يا پايگاه­هاي اينترنتي مرتبط.

۴ایجاد و توسعه سامانه­های الکترونیکی مرتبط با سازمان­هاي صنفی. خدمات مربوط به استعلامات الکترونیکی، صدور تمدید گواهی امضای دیجیتال و خدمات صدورگواهی امنیتی دیجیتال مربوط به واحدها و تشکلهای صنفی.

۵ارائه خدمات زیرساخت مربوط به دریافت و پردازش اطلاعات سامانه صندوق مکانیزه فروش.

۶تهیه و توزیع نرم افزارهای مورد نیاز سازمان­های صنفی و پشتيباني آن.

۷وجوه مربوط به حق ­السهم وزارت صنعت، معدن و تجارت از موضوع تبصره (۷) ماده (۷۲) قانون.

تبصره – ذي­حسابي وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است حق­ السهم وزارتخانه متبوع، از وجوه حاصله از درآمدهاي تبصره(۷) ماده (۷۲) را به حساب دبیرخانه واریز تا در اجرای قانون هزينه نمايد.

۸سپرده­ گذاري در بانك‏ها.

۹ایجاد و یا مشارکت در راه ­اندازی مراکز آموزشی و پژوهشی به‏ منظور افزایش توانمندی سازمان­هاي صنفی کشور.

تبصره۱ دبيرخانه مجاز به داشتن بيش از يك حساب جاري در بانك هاي كشور مي­باشد و برداشت از آنها با امضاي دبيـر هیات و مدير مالي همراه با مهر دبيرخانه خواهد بود.

تبصره۲ دبيرخانه مكلف است كليه درآمدها و هزينه ­هاي مربوط به حساب مزبور را در دفاتر روزنامه و كل ثبت نموده و گزارش عمليات مالي و ترازنامه ساليانه خود را در صورت اعلام معاونت توسعه بازرگاني داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت براي ايشان ارسال نمايد.

تبصره۳ دبیرخانه مجاز است به ‏منظور کسب درآمدهای موضوع این ماده با اشخاص حقیقی و حقوقی براساس صلاح و صرفه قرارداد منعقد نماید.

وظایف دبیرخانه هیات:

ماده ۶

وظايف و اختيارات دبيرخانه به شرح ذيل مي‏باشد:

۱تهيه و تنظيم دستور كار، تشکیل جلسات و تنظیم صورتجلسات هيأت.

۲ارسال دستور كار و دعوت نامه شركت در جلسات براي اعضاي هيأت و حسب مورد افراد صاحب ­نظر بدون داشتن حق رای.

۳بررسی و ارائه گزارشات كارشناسي لازم درخصوص پرونده ‏ها و موضوعات قابل طرح در هیات.

۴ابلاغ مصوبات هيأت به كميسيون‌ها، سازمان­هاي صنفي و ساير مراجع ذي­ربط.

۵پيگيري تشكيل منظم جلسات كميسيون­هاي نظارت شهرستان­ها و تطبیق مصوبات آنان (مراکز استان‏ها) با قانون و مقررات و ارائه طریق جهت اصلاح مصوبات مذکور.

۶بررسی و ارزیابی عملکرد سازمان­هاي صنفی و کمیسیون­های نظارت.

۷نظارت بر حسن اجراي دقيق قانون و مصوبات هيأت، ارائه نظرات کارشناسی و انجام اقدامات قانوني لازم در جهت رفع مشكلات اجرايي و وظایف تفویض شده به کمیسیون­ها (موضوع ماده(۵۶) قانون).

۸تهيه و تدوین آيين­نامه­ ها و دستورالعمل‌ها.

۹نظارت بر عملکرد اتاق اصناف ایران، تهيه گزارش و ارائه پیشنهاد درخصوص مسائل و مشكلات اصناف و سازمان­های صنفی براي وزير صنعت، معدن و تجارت و معاون توسعه بازرگاني داخلي.

۱۰پيگيري انجام به موقع و قانوني انتخابات اتحاديه‌ها و اتاق­های اصناف در سراسر كشور.

۱۱بررسي شكايات و اعتراضات واصله از عملكرد سازمان­های صنفی و کمیسیون­های نظارت و اعلام نظر در این ‏خصوص.

۱۲انجام پژوهش های کاربردی مرتبط با اصناف و برگزاری همایش‏ و کارگاه­ های آموزشی، توجیهی برای سازمان­های صنفی، کمیسیون­های نظارت و دستگاه­ های ذی­ربط.

۱۳برگزاری انتخابات اتاق اصناف ایران و اتحادیه­ کشوری.

۱۴ایجاد زیرساخت­های لازم به ‏منظور برگزاری انتخابات سازمان­های صنفی، صدور پروانه کسب و …، به صورت الکترونیکی و ارتقاء کیفیت ارائه خدمات اداری به‏ صورت مکانیزه.

۱۵سایر امور محوله از سوی هیات یا پیش‏بینی شده در آیین ­نامه‏ ها.

ماده ۷

این آیین­ نامه به استناد ماده (۵۴) قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۶ مشتمل بر (۷) ماده و (۵) تبصره تهیه و در تاریخ ۱۳۹۳/۵/۶ توسط وزير صنعت، معدن و تجارت مورد تصويب قرار گرفت و از تاريخ تصويب، آيين نامه قبلي لغو مي گردد.