آیین‌نامه اجرایی تشكیلات اداری و امور مالی و نحوه اداره دبیرخانه هیات عالی نظارت مصوب 1392

آیین‌نامه اجرایی تشكیلات اداری و امور مالی و نحوه اداره دبیرخانه هیات عالی نظارت(موضوع ماده ۵۴ قانون نظام صنفی) مصوب 1392/12/06

 

ماده ۱

تعاریف:

قانون: قانون نظام صنفی.

هیات: هیات عالی نظارت.

دبیرخانه : دبیرخانه هیات عالی نظارت.

کمیسیون: کمیسیون نظارت مراکز استان­ها.

تشکیلات اداری:

ماده ۲

دبیرخانه به‏ عنوان بازوی اجرایی هیات محسوب گردیده و جز تشكیلات مصوب ‌وزارت صنعت، معدن و تجارت ‌محسوب نمی‌گردد و دبیر آن به پیشنهاد معاون توسعه بازرگانی داخلی توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت، منصوب می‌گردد.

تبصره دبیرخانه از نظر مالی، معاملاتی، استخدامی و تشکیلاتی منحصراً تابع این آیین­نامه می­باشد.

ماده ۳

تشكیلات دبیرخانه به‏ شرح زیر می­باشد:

الف- واحد امور عمومی مرکب از یک نفر مسئول، یک نفر کارشناس، یک نفر متصدی امور دفتری، دو نفر ماشین‏ نویس و راننده.

ب- واحد امور مالی مرکب از یک نفر مسئول و یک نفر کارشناس.

ج- واحد حقوقی مرکب از یک نفر مسئول و دو نفر کارشناس حقوقی.

د- واحد فن­آوری اطلاعات مركب از یك مسئول وحداقل دو نفر كارشناس سخت­ افزار و نرم­ افزار و یك نفركارشناس شبكه.

هـ- واحد پیگیری و نظارت مرکب از یک نفر مسئوول دو نفر کارشناس بازرگانی- اقتصادی و دو نفرکارشناس آمار.

و- واحد آموزش و پژوهش مركب از یك نفر مسئول و دو نفر كارشناس مدیریت آموزشی.

ماده ۴

دبیرخانه می­تواند نسبت به بکارگیری افراد متخصص واجد شرایط به‏عنوان مشاور به صورت قرارداد روزمزد و یا پروژه، اقدام نماید.

امور مالی:

ماده ۵

دبیرخانه مكلف است با افتتاح حساب جاری، نسبت به واریز وجوه حاصله از فعالیت­های زیر در حساب مزبور اقدام نماید.

۱چاپ و فروش نشریات، كتب و جزوات به‏ منظـور ارتقا سطح اطلاعات و آگاهی­ های افراد صنفی و سازمان­های صنفی سراسر كشور.

۲چاپ و فروش فرم­های خام پروانه كسب، فرم­های مورد نیاز سازمان­های صنفی. خدمات فنی صدور و تمدید پروانه کسب الکترونیکی.

۳درج آگهی­ های تبلیغاتی و اطلاعیه در نشریات دبیرخانه و یا پایگاه­های اینترنتی مرتبط.

۴ایجاد و توسعه سامانه­های الکترونیکی مرتبط با سازمان­های صنفی. خدمات مربوط به استعلامات الکترونیکی، صدور تمدید گواهی امضای دیجیتال و خدمات صدورگواهی امنیتی دیجیتال مربوط به واحدها و تشکلهای صنفی.

۵ارائه خدمات زیرساخت مربوط به دریافت و پردازش اطلاعات سامانه صندوق مکانیزه فروش.

۶تهیه و توزیع نرم افزارهای مورد نیاز سازمان­های صنفی و پشتیبانی آن.

۷وجوه مربوط به حق ­السهم وزارت صنعت، معدن و تجارت از موضوع تبصره (۷) ماده (۷۲) قانون.

تبصره – ذی­حسابی وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است حق­ السهم وزارتخانه متبوع، از وجوه حاصله از درآمدهای تبصره(۷) ماده (۷۲) را به حساب دبیرخانه واریز تا در اجرای قانون هزینه نماید.

۸سپرده­ گذاری در بانك‏ها.

۹ایجاد و یا مشارکت در راه ­اندازی مراکز آموزشی و پژوهشی به‏ منظور افزایش توانمندی سازمان­های صنفی کشور.

تبصره۱ دبیرخانه مجاز به داشتن بیش از یك حساب جاری در بانك های كشور می­باشد و برداشت از آنها با امضای دبیـر هیات و مدیر مالی همراه با مهر دبیرخانه خواهد بود.

تبصره۲ دبیرخانه مكلف است كلیه درآمدها و هزینه ­های مربوط به حساب مزبور را در دفاتر روزنامه و كل ثبت نموده و گزارش عملیات مالی و ترازنامه سالیانه خود را در صورت اعلام معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ایشان ارسال نماید.

تبصره۳ دبیرخانه مجاز است به ‏منظور کسب درآمدهای موضوع این ماده با اشخاص حقیقی و حقوقی براساس صلاح و صرفه قرارداد منعقد نماید.

وظایف دبیرخانه هیات:

ماده ۶

وظایف و اختیارات دبیرخانه به شرح ذیل می‏باشد:

۱تهیه و تنظیم دستور كار، تشکیل جلسات و تنظیم صورتجلسات هیأت.

۲ارسال دستور كار و دعوت نامه شركت در جلسات برای اعضای هیأت و حسب مورد افراد صاحب ­نظر بدون داشتن حق رای.

۳بررسی و ارائه گزارشات كارشناسی لازم درخصوص پرونده ‏ها و موضوعات قابل طرح در هیات.

۴ابلاغ مصوبات هیأت به كمیسیون‌ها، سازمان­های صنفی و سایر مراجع ذی­ربط.

۵پیگیری تشكیل منظم جلسات كمیسیون­های نظارت شهرستان­ها و تطبیق مصوبات آنان (مراکز استان‏ها) با قانون و مقررات و ارائه طریق جهت اصلاح مصوبات مذکور.

۶بررسی و ارزیابی عملکرد سازمان­های صنفی و کمیسیون­های نظارت.

۷نظارت بر حسن اجرای دقیق قانون و مصوبات هیأت، ارائه نظرات کارشناسی و انجام اقدامات قانونی لازم در جهت رفع مشكلات اجرایی و وظایف تفویض شده به کمیسیون­ها (موضوع ماده(۵۶) قانون).

۸تهیه و تدوین آیین­نامه­ ها و دستورالعمل‌ها.

۹نظارت بر عملکرد اتاق اصناف ایران، تهیه گزارش و ارائه پیشنهاد درخصوص مسائل و مشكلات اصناف و سازمان­های صنفی برای وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاون توسعه بازرگانی داخلی.

۱۰پیگیری انجام به موقع و قانونی انتخابات اتحادیه‌ها و اتاق­های اصناف در سراسر كشور.

۱۱بررسی شكایات و اعتراضات واصله از عملكرد سازمان­های صنفی و کمیسیون­های نظارت و اعلام نظر در این ‏خصوص.

۱۲انجام پژوهش های کاربردی مرتبط با اصناف و برگزاری همایش‏ و کارگاه­ های آموزشی، توجیهی برای سازمان­های صنفی، کمیسیون­های نظارت و دستگاه­ های ذی­ربط.

۱۳برگزاری انتخابات اتاق اصناف ایران و اتحادیه­ کشوری.

۱۴ایجاد زیرساخت­های لازم به ‏منظور برگزاری انتخابات سازمان­های صنفی، صدور پروانه کسب و …، به صورت الکترونیکی و ارتقاء کیفیت ارائه خدمات اداری به‏ صورت مکانیزه.

۱۵سایر امور محوله از سوی هیات یا پیش‏بینی شده در آیین ­نامه‏ ها.

ماده ۷

این آیین­ نامه به استناد ماده (۵۴) قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۶ مشتمل بر (۷) ماده و (۵) تبصره تهیه و در تاریخ ۱۳۹۳/۵/۶ توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت مورد تصویب قرار گرفت و از تاریخ تصویب، آیین نامه قبلی لغو می گردد.