آیین‌نامه تشکیلات اداری، مالی و نحوه فعالیت دبیرخانه کمیسیون نظارت مراکز استان‏ها مصوب 1393

آیین‌نامه تشکیلات اداری، مالی و نحوه فعالیت دبیرخانه کمیسیون نظارت مراکز استان‏ها (موضوع تبصره ۳ ماده ۴۸ قانون نظام صنفی) مصوب 1393/05/05

ماده ۱

تعاریف:

قانون: قانون نظام صنفی.

سازمان: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان.

کمیسیون: کمیسیون نظارت مرکز استان.

دبیرخانه هیات : دبیرخانه هیات عالی نظارت.

دبیرخانه کمیسیون: دبیرخانه کمیسیون نظارت مرکز استان.

دبیركمیسیون: دبیر کمیسیون نظارت مرکز استان.

تشكیلات اداری:

ماده ۲

دبیرخانه کمیسیون به عنوان بازوی اجرایی کمیسیون می­باشد و جزئی از تشکیلات اداری مصوب سازمان محسوب نمی­گردد و دبیر آن به پیشنهاد رییس کمیسیون و تایید دبیرخانه هیات منصوب می‏گردد.

تبصره دبیرخانه کمیسیون از نظر مالی، معاملاتی، استخدامی و تشکیلاتی منحصراً تابع این آیین­نامه خواهد بود.

ماده۳

دبیرخانه کمیسیون مجاز است با اخذ مجوز از کمیسیون، نیروی انسانی مورد نیاز خود را از بین دارندگان مدارک کارشناسی و بالاتر صرفاً به­ صورت پاره وقت، پروژه ای و یا مشاوره درقالب قرارداد به‏ كارگیری نماید.

تبصره سازمان و دبیرخانه کمیسیون هیچ­گونه تعهد استخدامی نسبت به نیروی انسانی به كارگیری شده ندارند.

امور مالی:

ماده ۴

دبیرخانه کمیسیون مکلف است با افتتاح یک حساب جاری در یکی از بانک­ها، نسبت به واریز وجوه حاصله از فعالیت­های زیر در حساب مزبور اقدام نماید.

۱وجوه مربوط به تبصره ۷ ذیل ماده ۷۲ قانون.

۲صدور کارت شناسایی برای اعضای هیات مدیره اتحادیه­ های صنفی.

۳چاپ الگوی كارت عضویت برای اعضای تحت پوشش اتحادیه‏ های صنفی استان.

۴تهیه و توزیع فرم­های مورد نیاز اتحادیه­ های صنفی و اتاق اصناف شهرستان­ها.

۵چاپ و فروش کتب و جزوات آموزشی مورد نیاز تشکل­های صنفی.

۶كمك­های دریافتی از تشكل­های صنفی.

۷درصدی از درآمد سامانه ها و درگاه های اینترنتی مربوط.

تبصره برداشت از حساب جاری مذکور با امضای مشترک رییس سازمان و دبیر كمیسیون و مهر دبیرخانه کمیسیون خواهد بود.

ماده ۵

هزینه­ های انجام شده توسط دبیرخانه کمیسیون می­بایست در راستای ارتقا مهارت­های علمی و بهره‏ وری تشكل­های صنفی و اصناف استان باشد.

تبصره دبیرخانه کمیسیون موظف است صورت­های مالی و تراز مالی خود را در پایان هر سال مالی به تصویب كمیسیون نظارت رسانده و جهت بررسی و تطبیق با مقررات به دبیرخانه هیات ارسال نماید.

وظایف و اختیارات:

ماده ۶

وظایف و اختیارات دبیرخانه کمیسیون به شرح ذیل می‏باشد:

۱تهیه و تنظیم دستور کار، تشکیل جلسات و تنظیم صورتجلسات کمیسیون.

۲ارسال دستور کار و دعوت نامه شرکت در جلسات برای اعضای کمیسیون و حسب مورد افراد صاحب نظر بدون داشتن حق رای.

۳بررسی و ارائه گزارشات کارشناسی لازم درخصوص پرونده‏ ها و موضوعات قابل طرح در کمیسیون.

۴پیگیری اجرای مصوبات کمیسیون توسط تشکل­ها و سایر مراجع ذی­ربط.

۵ارائه گزارش به همراه مستندات مربوط به عزل فردی و یا دسته جمعی اعضای هیات مدیره اتحادیه‏ ها، اتاق اصناف و یا ابطال انتخابات برای دبیرخانه هیات در چارچوب وظایف تفویض شده توسط هیات عالی نظارت.

۶بررسی و ارزیابی عملکرد سازمان­های صنفی و کمیسیون نظارت شهرستان­ها.

۷پیگیری تشکیل منظم جلسات کمیسیون­های نظارت شهرستان­ها تابعه و تطبیق مصوبات آنان با قانون و مقررات و ارائه طریق جهت اصلاح مصوبات مذکور.

۸پیگیری انجام به موقع و قانونی انتخابات سازمان­های صنفی در سطح استان.

۹بررسی بودجه، ترازنامه و صورت‏های مالی اتاق اصناف جهت طرح در کمیسیون.

۱۰بررسی موارد اختلافی بین کمیسیون­های نظارت، اتحادیه‏ های صنفی و اتاق اصناف شهرستان­های تابعه استان جهت طرح در کمیسیون.

۱۱پیگیری و انجام اقدامات لازم در راستای وظایف تصریح شده در ماده ۴۹ قانون.

۱۲ارسال کلیه صورتجلسات کمیسیون به دبیرخانه هیات.

۱۳انجام مطالعات، پژوهش و برگزاری همایش­ و كارگاه­های آموزشی، توجیهی برای اصناف، سازمان­های صنفی و كمیسیون­های نظارت و دستگاه­های ذی­ربط.

ماده ۷

این آیین نامه به استناد تبصره (۳) ماده (۴۸) قانون نظام صنفی كشور مشتمل بر (۷) ماده و (۴) تبصره در تاریخ ۱۳۹۳/۵/۵ به تصویب هیات عالی نظارت رسیده است.