تصویب نامه در خصوص صدور گواهینامه ثبت سه ساله برای قایق های تفریحی و صیادی با موتورهای دو زمانه مصوب 1398

تصویب نامه در خصوص صدور گواهینامه ثبت سه ساله برای قایق های تفریحی و صیادی با موتورهای دو زمانه مصوب 1398,06,27

هیأت وزیران در جلسه 27 /6 /1398 به پیشنهاد شماره 42837 مورخ 4 /3 /1398 وزارت كشور و به استناد اصل یكصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب كرد:

وزارت راه و شهرسازی (سازمان بنادر و دریانوردی) موظف است از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه به منظور شناسایی قایق های تفریحی و صیادی با موتورهای دو زمانه گواهینامه ثبت سه ساله صادر نماید تا مالكان قایق های مذكور در بازه زمانی یاد شده نسبت به جایگزینی موتورهای چهار زمانه بنزینی با موتورهای دو زمانه اقدام كنند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ثبت سفارش واردات موتورهای دو زمانه را از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه ممنوع نماید.

وزارت صنعت، معدن و تجارت با همكاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح موظفند نسبت به بررسی ساز و كارهای اجرایی لازم برای تأمین موتورهای چهار زمانه بنزینی اقدام نمایند.

معاون اول رئیس جمهور – اسحاق جهانگیری