انجام اقداماتی به منظور تجهیز منابع و تأمین اعتبارات مورد نیاز بخش مسکن و احداث واحدهای مسکونی مطابق الگوی مصوب 1373

 

انجام اقداماتی به منظور تجهیز منابع و تأمین اعتبارات مورد نیاز بخش مسکن و احداث واحدهای مسکونی مطابق الگوی مصوب 1373/04/05

 

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1372.4.5 بنا به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران تصویب نمود:

‌به منظور تجهیز منابع و تأمین اعتبارات مورد نیاز بخش مسکن و احداث واحدهای مسکونی مطابق الگوی مصوب، مراجع ذی ربط با رعایت قوانین و مقررات‌مربوط در موارد زیر اقدامات لازم را به عمل آورند:

1 – به منظور جلب سپرده‌های بخش غیر دولتی، بانک مسکن تعرفه و آیین‌نامه خاصی را برای محاسب و اعطای سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری و جوایز‌حسابهای قرض‌الحسنه تدوین نموده و پس از تصویب شورای پول و اعتبار به مورد اجرا گذارده شود.

2 – بانک مسکن با رعایت قوانین و مقررات مربوط موجبات تأسیس مؤسسات اعتباری ) ‌پس‌انداز و سرمایه‌گذاری) مسکن، متشکل از پس‌اندازکنندگان و‌گیرندگان تسهیلات اعتباری مسکن را فراهم نماید.

3 – بانک مسکن با عاملیت خود یا از طریق سایر بانکها موجبات جلب پس‌انداز روستاییان و اعطای تسهیلات اعتباری برای احداث، تعمیر و بهسازی‌واحدهای مسکونی روستایی را فراهم نماید.

4 – وزارت مسکن و شهرسازی با حمایت از سپرده‌گذاران نزد صندوقهای پس‌انداز مسکن، از طریق پرداخت مابه‌التفاوت سود و کارمزد تسهیلات اعتباری‌اعطایی به بخش مسکن و واگذاری زمین به سپرده‌گذاران بر اساس قوانین و مقررات مربوط، موجبات تشویق و جلب پس‌اندازه‌های بخش غیر دولتی به‌صندوق‌ها را فراهم نماید.

5 – در اجرای ماده (4) قانون تشویق پس‌انداز مسکن – مصوب 1346، بانک مرکزی حداقل) 30%) افزایش مانده تسهیلات بانکی در بخش مسکن را در هر‌سال از طریق بانک مسکن ) ‌صندوق پس‌انداز مسکن) توزیع نماید.

6 – در اجرای بند “ب” ماده (9) قانون تأمین اعتبارات مسکن و تشویق خانه‌سازیمصوب 1351 -، وزارت امور اقتصادی دارایی از طریق شورای عالی بیمه‌مرکزی ایران ترتیبی اتخاذ نماید شرکتهای بیمه تا (25%) از ذخایر خود را برای تأمین اعتبارات مسکن، بر اساس درخواست بانک مسکن در اختیار آن بانک قرار‌دهند.

‌حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور