تصمیمات هیات دولت درزمینه سیاستهای اجرایی تجارت خارجی، تامین منابع ارزی و توسعه تولید مصوب 1377

تصمیمات هیات دولت درزمینه سیاستهای اجرایی تجارت خارجی، تامین منابع ارزی و توسعه تولید مصوب 1377,04,28

تصمیم جلسه مورخ 28/4/1377 هیأت دولت درخصوص سیاستهای اجرایی در زمینه تجارت خارجی، تأمین منابع ارزی وتوسعه تولید، به شرح زیر ابلاغ‌می‌شود:

1- برای سرمایه گذاری درصنایع تبدیلی و بسته بندی تسهیلات لازم فراهم شود و مشكلات مربوط به استفاده از موافقتنامه‌های بیع متقابل در صنایع صادراتی‌ از میان برداشته شود. مركز توسعه صادرات ایران با همكاری وزارتخانه‌های ذی‌ربط، راه كارهای اجرایی مشخص را در این زمینه به دولت ارایه نماید.

2- درآمدهای حاصل از صدور خدمات فنی – مهندسی از مالیات معاف باشند و جهتگیری اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم به ترتیبی باشد كه رفع تبعیض بین‌ بخشها مورد توجه باشد. وزارت امور اقتصادی و دارایی طرح لازم را دراین خصوص به دولت ارایه نماید.

3-‌وزارت راه و ترابری با هماهنگی وزارت بازرگانی، در جهت حمایت از صادرات غیر نفتی تعرفه هزینه‌های بندری صادرات را مورد تجدید نظر قرارداده،‌حداكثر ظرف یكماه پیشنهاد نماید.

4– وزارت راه و ترابری، وزارت بازرگانی و گمرك جمهوری اسلامی ایران مشتركاً ایجاد تسهیلات لازم را برای حمل و نقل كالاهای صادراتی (‌بویژه اقلام فاسد‌شدنی)، مورد بررسی قرار داده و پیشنهادهای مشخص و مناسب خود را حداكثر تا پایان مرداد ماه 1377 به دبیر خانه شورای عالی صادرات غیر نفتی ارایه نماید.

5– وزارت امور خارجه موظف است ظرف یك ماه با همكاری دستگاههای اجرایی ذی‌ربط ،‌نحوه صدور روادید هفتاد و دو ساعته و چند باره را برای تجار و‌خریداران كالاها وخدمات ایرانی كه از سوی طرفهای ایرانی یا مركز توسعه صادرات ایران دعوت می‌شوند، بررسی و ارایه نماید.

6– درزمینه كارفرمایان دولتی و كارگزاران بخشهای دولتی، تعاونی و خصوصی آیین‌نامه تقویت و سازماندهی شركتها از طریق پیمانكاران و كارگزاران توسط ‌سازمان برنامه و بودجه تهیه و ارایه گردد.

7– وزارت امور اقتصادی و دارایی طرح لازم را برای اصلاح جدول ماده (131) قانون مالیاتهای مستقیم وتدوین جدولی مبتنی بر نسبتهای مالی سودآوری و‌حذف رویه مبتنی بر عدد مطلق سود، تا پایان شهریور ماه 1377 به دولت ارایه نماید.

8- تعرفه سود و عوارض و حقوق گمركی مواد اولیه قطعات شركتهای ماشین‌سازی و ساخت تجهیزات با وزارت صنایع همانند تعرفه سود و عوارض و حقوق ‌گمركی ماشین آلات سرمایه گذاری باشد مشروط بر اینكه ارز مصرفی را با نرخ مشابه دریافت كرده باشند. وزارت صنایع پیشنهاد لازم را در این خصوص به دولت‌ ارایه نماید. همچنین وزارت یاد شده برای توسعه سردخانه‌ها ودستگاههای بسته‌بندی محصولات كشاورزی و تسریع در عملیات ترخیص اینگونه كالاها، لایحه‌ مربوط به معافیت مواد اولیه بسته بندی و قطعات و لوازم یدكی آنها از پرداخت حقوق گمركی را به دولت ارایه نماید.

9– وزارت كشاورزی و وزارت جهاد سازمندگی با همكاری دستگاههای ذی ربط موظفند ظرف سه ماه پیشنهادات لازم را برای افزایش بهره‌وری محصولات ‌كشاورزی و تعیین اولویت كشت محصولات كشاورزی به هیأت دولت ارایه نمایند.

10– سازمان برنامه و بودجه مسؤول پیگیری اجرای تصمیمات فوق می‌باشد.

حسن حبیبی
معاون اول رییس‌جمهور