تصمیم هیات وزیران در خصوص همكاری دستگاههای اجرایی و موسسات عمومی جهت ارائه خدمات و تسهیلات به منظور فراهم نمودن زمینه های استفاده بهینه در تعطیلات نوروزی مصوب 1373

تصمیم هیات وزیران در خصوص همكاری دستگاههای اجرایی و موسسات عمومی جهت ارائه خدمات و تسهیلات به منظور فراهم نمودن زمینه های استفاده بهینه در تعطیلات نوروزی مصوب 1373,12,21

هیات وزیران در جلسه مورخ 21/12/1373 مقرر نمود :
به منظور فراهم نمودن زمینه های استفاده بهینه از تعطیلات نوروزی مقتضی است كلیه دستگاههای اجرایی و موسسات عمومی كه امكانات مربوط را در اختیار دارند ترتیبی اتخاذ نمایند تا خدمات و تسهیلات مشروح زیر در ایام تعطیل به نحو قابل قبول، ارائه گردد :

1 ـ فراهم نمودن وسایل حمل و نقل
– بكارگیری وسایل حمل و نقل دولتی و صنعتی برای جابجایی مردم .

2 ـ فراهم نمودن امكانات اقامتی
ـ امكانات دولتی نظیر مدارس، دانشگاهها، باشگاهها، تاسیسات ورزشی، پاركها و امكانات هلال احمر .

3 ـ فراهم نمودن امكانات تفریحی و فرهنگی
ـ افزایش ساعات فعالیت مراكز فرهنگی و موزه ها در تمام اوقات تعطیلات و اضافه نمودن برنامه های فوق العاده
ـ فراهم نمودن امكانات بازدید از تاسیسات صنعتی، فرودگاهها، دانشگاهها، … (تور) .
ـ فراهم نمودن امكانات حضور شخصیتهای مورد علاقه مردم (علمی، فرهنگی، هنری) در گردهمایی شهرستانها یا موقعیت های به وجود آمده .
ـ برگزاری مسابقات تفریحی، علمی، فرهنگی و … با مشاركت توریست ها .

4 ـ فراهم نمودن خدمات
توسعه فعالیت های خدماتی مورد نیاز مردم در ایام نوروز
ـ بانكها
ـ پست
ـ بیمارستانها و داروخانه ها
ـ نیازهای خوراك مردم
ـ سوخت (گرمایش و حمل و نقل)
ـ نیروهای انتظامی
ـ خدمات و سرویس های جاده ای (تعمیر ماشین و …)

5 ـ بهره گیری از نیروهای جوان در ایام نوروز
ـ استفاده از نیروهای بسیج و جوانان هلال احمر و امور تربیتی در مسایل مربوط به فعالیت های نیروی انتظامی، بهره برداری از مدارس و …
ـ استفاده از نیروهای دانشجو برای مراكز فرهنگی، تورها، برگزاری مسابقات علمی، فرهنگی و …
ـ استفاده از نیروهای جوان برای عرضه خدمات فوق العاده، برای پست، خوراك، بیمارستانها و سرویس های جاده ای .

حسن حبیبی
معاون اول رییس جمهور