تصویب‌نامه در مورد تامین اعتبارات مورد نیاز بخش مسكن و احداث واحدهای مسكونی مطابق الگوی مصوب 1372

تصویب‌نامه در مورد تامین اعتبارات مورد نیاز بخش مسكن و احداث واحدهای مسكونی مطابق الگوی مصوب 1372/04/05

هیات وزیران درجلسه مورخ 5/4/1372 بنا به پیشنهاد وزارت مسكن و شهرسازی و به استناد اصل یكصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود :

به منظور تجهیز منابع و تامین اعتبارات مورد نیاز بخش مسكن و احداث واحدهای مسكونی مطابق الگوی مصوب ، مراجع ذی ربط با رعایت قوانین و مقررات مربوط در موارد زیر اقدامات لازم را به عمل آورند :

1 ـ به منظور جلب سپرده های بخش غیردولتی ، بانك مسكن تعرفه و آیین نامه خاصی را برای محاسبه و اعطای سود سپرده های سرمایه گذاری و جوائز حسابهای قرض الحسنه تدوین نموده و پس از تصویب شورای پول و اعتبار بمورد اجرا گذارده شود.

2 ـ بانك مسكن با رعایت قوانین و مقررات مربوط موجبات تاسیس موسسات اعتباری ( پس انداز و سرمایه گذاری ) مسكن ـ متشكل از پس اندازكنندگان و گیرندگان تسهیلات اعتباری مسكن ـ را فراهم نماید .

3 ـ بانك مسكن با عاملیت خود یا از طریق سایر بانكها موجبات جلب پس انداز روستاییان و اعطای تسهیلات اعتباری برای احداث ، تعمیر و بهسازی واحدهای مسكونی روستایی را فراهم نماید .

4 ـ وزارت مسكن و شهرسازی با حمایت از سپرده گذاران نزد صندوقهای پس انداز مسكن از طریق پرداخت مابه التفاوت سود و كارمزد تسهیلات اعتباری اعطایی به بخش مسكن و واگذاری زمین به سپرده گذاران براساس قوانین و مقررات مربوط ، موجبات تشویق و جلب پس اندازهای بخش غیردولتی به صندوقها را فراهم نماید .

5 ـ در اجرای ماده ( 4 ) قانون تشویق پس اندازمسكن ـ مصوب 1346 ـ ، بانك مركزی حداقل (30% ) افزایش مانده تسهیلات بانكی در بخش مسكن را در هر سال از طریق بانك مسكن ( صندوق پس انداز مسكن ) توزیع نماید .

6 ـ در اجرای بند «ب» ماده ( 9 ) قانون تامین اعتبارات مسكن و تشویق خانه سازی ـ مصوب 1351 ـ ،وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق شورای عالی بیمه مركزی ایران ترتیبی اتخاذ نماید شركتهای بیمه تا (25% ) از ذخایر خود رابرای تامین اعتبارات مسكن ، براساس در خواست بانك مسكن در اختیارآن بانك قراردهند .

حسن حبیبی
معاون اول رییس جمهور