قانون اصلاح قانون پيشگيري از عوارض ناشي از خشكسالي و جبران خسارات مصوب 1380

قانون اصلاح قانون پيشگيري از عوارض ناشي از خشكسالي و جبران خسارات مصوب 1380,07,08

ماده واحده – تبصره (4) قانون پيشگيري از عوارض ناشي از خشكسالي و جبران خسارات مصوب 30 /3 /1380 به شرح ذيل اصلاح و تبصره‌ هاي (10) و (11) به آن الحاق مي ‌گردد:
تبصره 4 – هيچگونه وجهي بابت سود و كارمزد تسهيلات اعم از اقساط معوقه و تمديد مهلت بازپرداخت و سهم يارانه معوقه دولت و نيز كمك‌ بلاعوض از كشاورزان دريافت نمي ‌شود.
تبصره 10 – حق ‌النظاره چاه‌ هاي آب كشاورزي و دامداري كه آبدهي آنها در سال‌ هاي زراعي 1379 و 1380 كاهش يافته است به ترتيب ذيل مشمول ‌معافيت، تخفيف و تمديد مي ‌شود :
الف – در صورت قطع آبدهي يا تقليل به ميزان نصف يا كمتر از نصف مندرج در پروانه مشمول بخشودگي كامل و تمديد بدهي كشاورزان و دامداران‌ خسارت ديده به مدت دو سال.
ب – در صورت آبدهي به ميزان دو سوم تا نصف مندرج در پروانه، مشمول پنجاه درصد (50 %) تخفيف و تمديد بدهي كشاورزان و دامداران خسارت ‌ديده به مدت يك سال.
تبصره 11 – اعتبار مورد نياز اين قانون از محل منابع منظور شده در قانون پيشگيري از عوارض ناشي از خشكسالي و جبران خسارات مصوب30 /3 /1380 تأمين مي ‌شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ هشتم مهرماه يكهزار و سيصد و هشتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 8 /7 /1380 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي -‌ مهدي كروبي