قانون اصلاح قانون پیشگیری از عوارض ناشی از خشكسالی و جبران خسارات مصوب 1380

قانون اصلاح قانون پیشگیری از عوارض ناشی از خشكسالی و جبران خسارات مصوب 1380,07,08

ماده واحده – تبصره (4) قانون پیشگیری از عوارض ناشی از خشكسالی و جبران خسارات مصوب 30 /3 /1380 به شرح ذیل اصلاح و تبصره‌ های (10) و (11) به آن الحاق می ‌گردد:
تبصره 4 – هیچگونه وجهی بابت سود و كارمزد تسهیلات اعم از اقساط معوقه و تمدید مهلت بازپرداخت و سهم یارانه معوقه دولت و نیز كمك‌ بلاعوض از كشاورزان دریافت نمی ‌شود.
تبصره 10 – حق ‌النظاره چاه‌ های آب كشاورزی و دامداری كه آبدهی آنها در سال‌ های زراعی 1379 و 1380 كاهش یافته است به ترتیب ذیل مشمول ‌معافیت، تخفیف و تمدید می ‌شود :
الف – در صورت قطع آبدهی یا تقلیل به میزان نصف یا كمتر از نصف مندرج در پروانه مشمول بخشودگی كامل و تمدید بدهی كشاورزان و دامداران‌ خسارت دیده به مدت دو سال.
ب – در صورت آبدهی به میزان دو سوم تا نصف مندرج در پروانه، مشمول پنجاه درصد (50 %) تخفیف و تمدید بدهی كشاورزان و دامداران خسارت ‌دیده به مدت یك سال.
تبصره 11 – اعتبار مورد نیاز این قانون از محل منابع منظور شده در قانون پیشگیری از عوارض ناشی از خشكسالی و جبران خسارات مصوب30 /3 /1380 تأمین می ‌شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یكشنبه مورخ هشتم مهرماه یكهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 8 /7 /1380 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی -‌ مهدی كروبی