مقرراتی در خصوص تأمین مسکن آن دسته از اهالی مناطق جنگزده که مشمول دریافت خسارات در رابطه با خسارات واحدهای مسکونی یا تجاری نمی باشند 1370

مقرراتی در خصوص تأمین مسکن آن دسته از اهالی مناطق جنگزده که مشمول دریافت خسارات در رابطه با خسارات واحدهای مسکونی یا تجاری نمی باشند

اراضی – ‌بانکی و پولی – مسکن – وام ‌وزارت مسکن و شهرسازی – وزارت بازرگانی – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران – ستاد بازسازی و نوسازی مناطق جنگزده ‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1370.7.3 به منظور تأمین مسکن آن دسته از اهالی مناطق جنگزده که مشمول دریافت خسارت در رابطه با خسارات واحدهای‌مسکونی یا تجاری
نمی‌باشند، مقرر نمود:
1 – وزارت مسکن و شهرسازی به متقاضیان مناطق جنگزده زمین واگذار نماید و هزینه‌های آماده‌سازی زمین‌ها از محل اعتبارات بازسازی تأمین شود.
2 – سیستم بانکی تسهیلات اعتباری لازم برای ساخت مسکن به صورت انبوه در مناطق جنگزده را در اختیار ستاد بازسازی و نوسازی مناطق جنگزده قرار دهد.(50%) کارمزد تسهیلات مزبور از متقاضی اخذ شود و (50%) دیگر از محل اعتبارات بازسازی تأمین گردد.
3 – وزارت بازرگانی تأمین مصالح ساختمانی با ارز دولتی برای مناطق جنگزده را در اولویت قرار دهد و کسری سهمیه بازسازی را از سرجمع سهمیه دستگاه‌ها‌در تراز فیزیکی مصالح عمده ساختمانی کسر نماید.
4 – کلیه دستگاه‌های اجرای ذیربط جهت جذب صحیح اعتبارات بازسازی اقدام به اعزام کارشناس به مناطق جنگزده نمایند.
5 – تصویب‌نامه شماره 14010 مورخ 1368.2.5 در مورد وام خسارت‌دیدگان از جنگ، کماکان به قوت خود باقی است.
– این متن جایگزین متن ابلاغیه شماره 44859 مورخ 1370.7.15 می‌گردد.
‌حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور