قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی مصوب ۱۳۹۶

قانون حمایت از هنرمندان، استادكاران و فعالان صنایع دستی

ماده ۱

 صنایع دستی ایران مجموعه‌ ای از صنایع هنری و سنتی است كه ضمن رعایت ضوابط شرعی و قانونی با محوریت خلاقیت، ذوق و زیبایی‌ شناسی با بهره‌ گیری از مواد اولیه قابل دسترس تولید می‌ شود و فرآیند ساخت و تولید محصول به‌ صورت فردی یا گروهی، عمدتاً با دست و با كمك ابزار مورد نیاز انجام می ‌گیرد. رشته ‌های فرش دستباف و صنایع دستی از قبیل نساجی سنتی، بافته‌ های داری و غیرداری، پوشاك سنتی، كاشی سنتی، سفال و سرامیك، صنایع دستی چرمی، هنرهای سنتی وابسته به معماری، صنایع دستی فلزی، صنایع دستی چوبی و حصیری، صنایع دستی دریایی، صنایع دستی استخوان، رودوزی‌ های سنتی، آبگینه، صنایع دستی كاغذی، طراحی و نقاشی سنتی، سازهای سنتی، میناكاری و پیشه‌ های وابسته به گروههای یاد شده می‌ باشند.

تبصره ۱ عناوین صنایع دستی موضوع این ماده با پیشنهاد سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و تصویب هیأت وزیران در چهارچوب تعریف مذكور قابل افزایش می ‌باشد.

تبصره ۲ تشخیص مصادیق صنایع دستی و اشخاص فعال در صنایع مذكور موضوع این ماده كه فاقد بیمه تأمین اجتماعی می ‌باشند جهت برخورداری از بیمه مذكور حسب مورد با سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌ باشد.

ماده ۲

دولت مكلف است در اجرای قانون بیمه اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه‌ دار (كُددار) مصوب ۱۸ /۵ /۱۳۸۸ نسبت به بیمه ‌نمودن واجدین شرایط این قانون اقدام نماید.

تبصره 1 در اجرای این قانون، عدم حضور در ساعت معین در محل كار نمی ‌تواند در خصوص فرش و قالی مبنای قطع بیمه قرار گیرد و ارزیابی توسط بازرسان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری صرفاً بر اساس مساحت مذكور در ماده (2) قانون یاد شده انجام می ‌گیرد.

تبصره ۲ دارندگان مجوز فعالیت موضوع قانون مذكور در صورت درخواست خودشان از كلیه تعرفه ‌های بخش صنعت در مورد حاملهای انرژی (آب، برق و گاز) و تسهیلات بانكی برخوردار می ‌باشند.

ماده ۳

 سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و وزارت صنعت، معدن و تجارت حسب مورد موظفند در راستای اجرای این قانون اقدامات زیر را انجام دهند:

الف صدور مجوز تأسیس و پروانه تولید كارگاهی (انفرادی – گروهی)

ب صدور كارت شناسایی صنعتگر موضوع این قانون

پ صدور مجوز فروشگاههای ‌انحصاری هنرهای سنتی و صنایع دستی ایران

ت صدور گواهی اصالت برای آثار صنایع دستی و هنرهای سنتی

ث صدور مجوز تأسیس و بهره ‌برداری از خانه‌ های صنایع دستی و بازارچه‌ های صنایع دستی

تبصره خانه‌ های صنایع دستی به بناهای واجد ارزش معماری یا تاریخی با مالكیت عمومی یا خصوصی گفته می‌ شود كه قابلیت بهره‌ برداری در امر تولید، فروش و مشاوره تخصصی در جهت توسعه و ارتقای صنایع دستی را داشته و به‌ موجب مجوز سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و وزارت صنعت، معدن و تجارت ایجاد می ‌شود.

ج صدور مجوز برگزاری حراج آثار فاخر قابل فروش صنایع دستی و هنرهای سنتی

چ صدور مجوز برگزاری نمایشگاههای داخلی و بین‌ المللی در زمینه صنایع دستی و هنرهای سنتی

ح درجه ‌بندی و صدور گواهی كیفیت به كارگاهها و فروشگاههای صنایع دستی و هنرهای سنتی

تبصره ۱ فعالیت‌ های احصاء‌ شده این ماده به‌ جز موارد مربوط به فرش دستباف مشمول تبصره ماده (۲) قانون نظام صنفی مصوب ۱۲ /۶ /۱۳۹۲ بوده و با صدور پروانه فعالیت و بهره ‌برداری از سوی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، نیاز به أخذ مجدد مجوز یا پروانه كسب از وزارت صنعت، معدن و تجارت نمی ‌باشد.

تبصره ۲ طراحی، برنامه‌ ریزی، توسعه و نظارت بر كلیه آموزش‌ های غیررسمی صنایع دستی و فرش دستباف كشور اعم از آموزش‌ های عمومی، تخصصی و مجازی با سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و وزارت صنعت، معدن و تجارت می ‌باشد. كلیه اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در امر آموزش صنایع دستی و فرش دستباف مكلفند سیاست ‌های تعیین‌ شده سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و وزارتخانه را در آموزش‌ های خود رعایت كنند.

ماده ۴

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلفند با هماهنگی مراجع ذی ‌صلاح اقدامات زیر را به ‌عمل آورند:

الف اعمال نظارت و حمایت ‌های لازم در جهت بهبود كیفی محصولات صنایع دستی و فرش دستباف به ‌ویژه در حوزه صادرات

ب برنامه ‌ریزی، سیاستگذاری و نظارت بر وضعیت كارگاههای تولیدی و آموزش صنایع دستی و فرش دستباف

پ پشتیبانی از هنرمندان و صنعتگران و همكاری با مراجع ذی ‌صلاح برای تعیین و اعطای درجه هنری به هنرمندان صنایع دستی و فرش دستباف در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط

ت هماهنگی و برنامه ‌ریزی در مورد مالكیت‌ های معنوی و فكری صنایع دستی و فرش دستباف ایران (آثار و هنرمندان) در داخل و خارج از كشور

ث سازماندهی نظام اطلاع ‌رسانی در زمینه صنایع دستی و فرش دستباف

ج همكاری با دستگاههای ذی‌ ربط به ‌منظور تدوین سرفصل دروس هنرستان ‌ها، آموزشكده‌ ها و دانشكده‌ های صنایع دستی و فرش دستباف

چ هماهنگی و برنامه ‌ریزی جهت تأسیس نهادهای غیردولتی برای كاهش تصدی دولت و ساماندهی فعالیت صنایع دستی و فرش دستباف در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط

ح برنامه ‌ریزی، سیاستگذاری و نظارت بر امر تأسیس شركتهای نمایشگاهی تخصصی صنایع دستی و فرش دستباف توسط تعاونی‌ ها و بخش خصوصی

خ مشاركت در همایش ‌ها، سمینارهای ملی و جشنواره‌ های صنایع دستی و فرش دستباف

د برنامه ‌ریزی، سیاستگذاری و نظارت در امر معرفی صنایع دستی و فرش دستباف برگزیده در مراكز عمومی از طرق مناسب تبلیغی و ترویجی

ذ برنامه ‌ریزی، سیاستگذاری و نظارت بر شناسایی و گردآوری آثار با ارزش و برگزیده صنایع دستی و فرش دستباف دوران معاصر و نمایش آنها توسط دستگاههای ذی ‌ربط

ر تدوین استانداردهای لازم برای مواد اولیه و روشهای تولید صنایع دستی و فرش دستباف برای پیشنهاد به سازمان ملی استاندارد ایران

ز تحقیق و بررسی مستمر جامعه آماری و جمع‌ آوری اطلاعات لازم از وضعیت صنایع دستی و فرش دستباف ایران و جهان به ‌منظور ارتقای جایگاه صنایع دستی و فرش دستباف ایران

ژ اهتمام بر ارتقای موقعیت ایران در نظام بازار صنایع دستی و فرش دستباف جهان در جهت رونق و افزایش صادرات

س بهره‌ گیری از سامانه ‌های پیشرفته بازرگانی به‌ منظور توسعه بازار فروش صنایع دستی و فرش دستباف ایران در كشورهای هدف توسط بخش غیردولتی

ش كمك به ایجاد بازارچه‌ های صنایع دستی و فرش دستباف با بهره ‌گیری از ظرفیت ‌های بخشهای خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی

ماده 5

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مجاز است برای تولید و عرضه محصولات صنایع دستی و فرش دستباف و هنرهای سنتی، املاك در اختیار از جمله فضاهای مناسب در بناهای تاریخی را به فعالان مرتبط با صنایع دستی و فرش دستباف با انعقاد قرارداد واگذار نماید. عرضه محصولات غیرمصادیق ماده (1) این قانون و تولیدات خارجی در این غرفه‌ ها ممنوع و موجب انفساخ قرارداد و ضبط اموال غیرمجاز و خارجی عرضه‌ شده می‌ شود. سازمان حق مطالبه زیان وارده از محل وجه التزام موضوع قرارداد را خواهد داشت.

ماده ۶

دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات كشوری مصوب ۸ /۷ /۱۳۸۶ مكلفند در برنامه‌ های تشویقی و اهدای جوایز غیرنقدی، با اولویت از تولیدات صنایع دستی و فرش دستباف اصیل ایرانی استفاده كنند.

ماده ۷

 بانك مركزی مكلف است از طریق بانكهای عامل، بخشی از تسهیلات مسكن بانكها را با هماهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و وزارت صنعت، معدن و تجارت به امر تأمین مسكن هنرمندان و تولیدكنندگان صنایع دستی و فرش دستباف اختصاص دهد.

ماده ۸

 به‌ منظور حمایت، توسعه و ترویج صنایع دستی و تشویق و تكریم هنرمندان، پیشكسوتان و فعالان بخش صنایع دستی و فرش دستباف، عنوان «صندوق احیاء و بهره ‌برداری از اماكن تاریخی و فرهنگی» (موجود) به «صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیاء و بهره‌ برداری از اماكن تاریخی و فرهنگی» اصلاح می ‌گردد. منابع صندوق از محل بخشی از تسهیلات صندوق كارآفرینی امید (مهر امام رضا (ع)) و كمكهای بخش دولتی و غیردولتی و درآمدهای حاصل از فعالیت ‌های صندوق پس از درج در بودجه سنواتی و گردش خزانه تأمین می‌ شود. همچنین دولت (سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری) می ‌تواند سی ‌درصد (۳۰%) از درآمدهای سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌ دستی و گردشگری را به جهت تقویت منابع این صندوق اختصاص دهد. اساسنامه صندوق ظرف مدت شش‌ ماه پس از ابلاغ این قانون با پیشنهاد مشترك سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌ شود و به تصویب هیأت وزیران می ‌رسد.

ماده ۹

 دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات كشوری و شهرداری‌ ها مكلفند در طراحی فضاهای عمومی شهری از نمادهای صنایع دستی و فرش دستباف و هنرهای سنتی متناسب با معماری ایرانی و اسلامی استفاده كنند.

ماده ۱۰

 صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مكلف است در برنامه‌ های مختلف نسبت به صحنه‌ آرایی و مستندسازی و معرفی هنرمندان و آثار هنری صنایع دستی و فرش دستباف با مشاركت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و وزارتخانه ‌های «صنعت، معدن و تجارت»، «فرهنگ و ارشاد اسلامی» و «جهاد كشاورزی» اقدام نماید.

ماده ۱۱

 دولت و دستگاههای اجرائی ذی ‌ربط مكلفند به‌ منظور تشویق و حمایت از رشد و ترویج تولیدات صنایع دستی و فرش دستباف و هنرهای سنتی بومی و اصیل اقدامات ذیل را انجام دهند:

الف به‌ منظور تشویق و حمایت از رشد و ترویج تولیدات صنایع دستی و فرش دستباف و هنرهای سنتی بومی و اصیل، نسبت به اعمال محدودیت‌ های لازم برای واردات محصولات صنایع دستی و فرش دستباف از جمله وضع تعرفه مناسب اقدام كند.

ب سقف خروج ظروف ساخته ‌شده از نقره بدون نگین به میزان پنج كیلوگرم و زیورآلات نقره و سنگهای قیمتی و نیمه‌ قیمتی تا سه كیلوگرم برای هر نفر برای حضور در نمایشگاههای بین ‌المللی خارجی از كشور با ارائه ضمانت‌ نامه‌ های بانكی و وثایق معتبر افزایش می ‌یابد. سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، بانك مركزی و گمرك جمهوری اسلامی ایران بر اجرای این ماده نظارت می ‌كنند. اقلام تاریخی و میراث فرهنگی تابع قوانین و مقررات خاص خود می ‌باشد.

پ از صادركنندگان صنایع دستی و فرش دستباف در مقابل آثار منفی ناشی از نوسانات قیمت ارز حمایت كند.

ت گمرك جمهوری اسلامی ایران با نظر سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نسبت به ایجاد و احصای شناسه (كد) تعرفه‌ های فرعی برای كلیه محصولات صنایع دستی و فرش دستباف كشور اقدام نماید.

ماده ۱۲

 دولت می ‌تواند به ‌منظور كمك به ارتقای تحصیلی هنرمندان و استادكاران صنایع دستی و فرش دستباف، كمك‌ هزینه تحصیلی تعیین و پرداخت كند.

ماده ۱۳

 حمایت‌ های موضوع این قانون با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاهها و تشكلهای ذی ‌ربط در مورد قالیبافی و بافندگی فرش اجراء می ‌شود.

ماده ۱۴

 تعیین نحوه صدور كلیه مجوزهای فعالیت صنایع دستی و فرش دستباف و همچنین هماهنگی، نظارت، بازرسی و رسیدگی به تخلفات واحدهای ذی ‌ربط بر اساس آیین‌ نامه‌ ای است كه در چهارچوب قانون نظام صنفی توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف مدت سه ‌ماه تهیه می ‌شود و به تصویب هیأت وزیران می ‌رسد.

ماده ۱۵

 آیین‌ نامه اجرائی این قانون ظرف مدت شش ‌ماه پس از ابلاغ آن توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌ شود و به تصویب هیأت وزیران می ‌رسد.

قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز سه‌ شنبه مورخ بیست ‌و ششم دی‌ ماه یكهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۸ /۱۱ /۱۳۹۶ به تأیید شورای نگهبان رسید.

علی لاریجانی