مصوبات جلسه یازدهم کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک کشور مصوب ۱۳۹۸

ناب آقای دکتر مجیداکبرپور

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

در اجرای مصوبه جلسه ۵۴ شورای عالی فضای مجازی و آیین‌نامه داخلی کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی به پیوست متن مصوبات یازدهمین جلسه کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی جهت انتشار در روزنامه رسمی کشور ارسال می‌گردد.

خواهشمند است دستور فرمایید تا به‌منظور آگاهی کلیه دستگاه‌های اجرایی و آحاد مردم مصوبات فوق‌الذکر در اولین شماره روزنامه رسمی کشور چاپ گردد. پیشاپیش از همکاری روزنامه رسمی کشور تشکر می‌گردد.

دبیر شورا و رئیس کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی ـ رضا باقری‌اصل

مصوبات جلسه یازدهم کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور

مصوبه شماره یک

با عنایت به ارایه گزارش مربوط به داده‌های باز و الگو برداری دسترسی داده‌های دولت در اجرای بندهای چهار(۴) و نه (۹) از وظایف و اختیارات کارگروه، مقرر گردید انتشار داده‌های باز در قالب سامانه یکپارچه Data.Gov.IR و در وبگاه دستگاه اجرایی مربوط ارایه گردد. دستگاه‌های ذیربط موظفند دادگان (Dataset ) مربوط به هر یک را برای طرح و تصویب به کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی ارایه نمایند.

تبصره ـ دستگاههای اجرایی لازم است تا دسترسی به داده‌های باز خود را در سایت Data.Gov.IR درج نمایند و بر اساس مفاد مصوبه سیزدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات برای مواردی که ابهام در خصوص دامنه شمول، مصادیق و نحوه انتشار وجود دارد جهت بررسی و اتخاذ تصمیم به کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی ارجاع نمایند.

مصوبه شماره دو

با عنایت به مصوبات جلسه هشتم و دهم در خصوص بررسی ایجاد سرویس‌های الکترونیکی اسقاط خودرو از پایگاه اطلاعات پایه خودرو و سرویس استعلام افراد دارای اقامت بالای شش ماه و گزارش اقدامات نیروی انتظامی ج.ا.ا. توسط نماینده این نیرو در کارگروه برای آمادگی ایجاد این سرویس ضمن تصویب کلیات ایجاد و ارایه این دو سرویس برای گیرندگان مندرج در مصوبات جلسه هشتم و دهم حسب مورد مقرر شد تا برای نهایی‌سازی متد‌ها برای کاربرد پذیری این سرویس‌ها با حضور نماینده ناجا، بانک مرکزی، وزارت کشور و تامین اجتماعی و سایر اعضا در صورت تمایل در دبیرخانه برگزار و نتیجه به جلسه بعدی کارگروه ارایه شود.

مصوبه شماره سه

در خصوص درخواست سازمان امور مالیاتی برای دریافت شماره شبای کلیه حسابهای مودیان و جلسه برگزار شده در اسفندماه ۱۳۹۸ و توضیحات تکمیلی نمایندگان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد مقرر شد تا آغاز بهره برداری سامانه سیاح (سامانه یکپارچه الکترونیکی حساب‌های بانکی) و حداکثر تا ابتدای تیر ۱۳۹۹ این سرویس در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد.

مصوبه شماره چهار

در خصوص درخواست بیمه مرکزی و هیئت مقررات زدایی استعلامات مربوط به نظام سلامت واصله به دبیرخانه کارگروه و مباحث مطروحه تصمیمات زیر اتخاذ گردید:

۱ـ در خصوص استعلامات مربوط صلاحیت فردی و بهداشتی افراد برای استفاده در سامانه صدور مجوزهای هیئت مقررات زدایی و ضرورت حذف مراجعات و کاغذ مقرر شد تا پایان اردیبهشت این سرویس در مرکز ملی تبادل اطلاعات دایر و به متقاضیان از جمله سامانه صدور مجوزهای وزارت امور اقتصادی و دارایی ارایه شود.

۲ـ در خصوص نیازمندی بیمه مرکزی برای تبادل اطلاعات مورد نیاز بیمه‌های تکمیلی درمان که در حال حاضر اسناد مورد نیاز به صورت کپی مدارک و دستی در اختیار بیمه‌ها قرار میگیرد مقرر شد :

۱ـ۲ تبادل اطلاعات از سامانه‌های اطلاعات بیمارستانی یا اسناد مربوط به رسیدگی الکترونیکی برای اسناد مورد نیاز بیمه پایه و تکمیلی به صورت الکترونیکی انجام شود. چارچوب فنی و نحوه تبادل در جلسات فنی مشترک تدوین می گردد.

۲ـ۲ برای موارد درخواستی که سرویس آن در حال حاضر وجود دارد شامل جداول پایه لیست پزشکان، بیمارستانها، داروخانه‌ها دارو و تجهیزات پزشکی و خدمات حوزه سلامت بیمه مرکزی مقرر شد ضمن به اشتراک گذاری این اطللاعات و به عنوان داده باز در سامانه DATA.GOV.IR در دسترس عموم قرار گیرد.

۲ـ۳ اسناد مورد نیاز بیمه‌های تکمیلی در مراکز ملکی تامین اجتماعی و مراکز دولتی با توجه به آماده بودن زیر ساخت و همچنین استقرار سامانه‌های مورد نیاز حداکثر تا نیمه خرداد ماه ۱۳۹۹ انجام شود.

۲ـ۴ برای سایر مراکز درمانی سرویس تبادل اطلاعات بیمارستانی با توجه به تنوع مراکز درمانی از خرداد ماه ۱۳۹۹ آغاز و تا زمانبندی مقرر در برنامه مصوب پروژه‌های اولویت دار به پوشش کامل مراکز درمانی و بیمه‌های تکمیلی خواهد رسید.