قانون تامین اعتبار جهت اجرای مواد ۱۰ و ۱۱ و ۵۷ و ۶۸ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب تیر ۱۳۵۴ مصوب ۱۳۶۷

قانون تأمین اعتبار جهت اجرای مواد 10 و 11 و 57 و 68 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران 

تاریخ تصویب : 1367/02/11 مرجع تصویب : مصوبات مجلس شورا

‌قانون تأمین اعتبار جهت اجرای مواد 10 و 11 و 57 و 68 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب‌تیر ماه 1354
‌ماده واحده – به منظور تأمین وجوه لازم جهت اجرای مواد 10 و 11 و 57 و 68 قانون
دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب تیر‌ماه 1354 از تاریخ تصویب
این قانون دفاتر مذکور مکلفند همه‌ماهه پانزده درصد (15%) حق‌التحریر مصوب اسنادی
که در دفاتر اسناد رسمی ثبت‌می‌شود، عیناً به حساب مربوط به بیمه بازنشستگی کانون
سردفتران مرکز در بانک ملی ایران واریز کنند و فیش پرداختی را ضمیمه صورت
حساب‌ماهانه خود به اداره ثبت اسناد و املاک محل تسلیم نمایند.
‌تبصره 1 – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مأمور اجرای این قانون می‌باشد.
‌تبصره 2 – ماده 55 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران لغو و
قسمت اول ماده 68 قانون مذکور به ترتیب مقرر در این قانون‌اصلاح می‌گردد.
‌تبصره 3 – هر گونه پرداختی بابت ماده واحده فوق و حداکثر پرداختی از این بابت شصت
هزار (600000) ریال خواهد بود.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه یازدهم
اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و شصت و هفت مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ
1367.2.28 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
‌رییس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی