قانون معافیت وزارتخانه ها و موسسات دولتی از پرداخت هزینه های ثبتی مصوب ۱۳۹۸

قانون معافیت وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی از پرداخت هزینه های ثبتی

 

شماره۱۶۰/۱۸۱۸۹  ۱۳۹۸/۳/۸

 

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

 

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

 

عطف به نامه شماره ۳۷۶۶۶ /۵۱۷۶۸ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم(۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی   ایران قانون معافیت وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی از پرداخت هزینه های ثبتی که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۴ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می شود.

 

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

شماره۲۸۲۳۴                                                                              ۱۳۹۸/۳/۱۱

 

وزارت دادگستری ـ وزارت آموزش و پرورش ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

 

در اجرای اصل یکصد و بیست وسوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون معافیت وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی از پرداخت هزینه های ثبتی» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و چهارم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۸/۳/۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۱۶۰/۱۸۱۸۹ مورخ ۱۳۹۸/۳/۸ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجراء ابلاغ می گردد.

 

رئیس جمهور ـ حسن روحانی

قانون معافیت وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی از پرداخت هزینه های ثبتی

 

ماده واحده ـ از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، کلیه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی از پرداخت هزینه های ثبتی مربوط به انتقال، ثبت و صدور اسناد املاک و اراضی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران معافند.

 

تبصره۱ـ معافیت موضوع این قانون شامل هزینه های کارشناسی، نقشه برداری، استعلام ها و حق التحریر نمی شود.

 

تبصره۲ـ انتقال املاک و اراضی از دولت جمهوری اسلامی ایران به بخش غیردولتی مشمول حکم این قانون نمی شود.

 

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و چهارم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۸/۳/۲ به تأیید شورای نگهبان رسید.

 

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی