آیین نامه ارتقای منزلت و اعطای تسهیلات اجتماعی، فرهنگی، رفاهی به بازنشستگان مصوب 1384

آیین نامه ارتقای منزلت و اعطای تسهیلات اجتماعی، فرهنگی، رفاهی به بازنشستگان 60 سال به بالا (پیشکسوتان) 25/10/1384

 

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ وزارت کشور وزارت رفاه و تأمین اجتماعی ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ـ سازمان تربیت بدنی

هیئت وزیران در جلسه مورخ 25/10/1384 بنابه پیشنهاد شماره 102985/101مورخ 12/6/ 1384 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد به اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه ارتقای منزلت و اعطای تسهیلات اجتماعی، فرهنگی و رفاهی به بازنشستگان (60) سال به بالا (پیشکسوتان) را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده 1

صندوقهای بازنشستگی مکلفند نسبت به صدور کارت شناسایی، برای کلیه بازنشستگان و افراد تحت تکفل آنان اقدام نمایند.

ماده 2

بازنشستگان مشمول این آیین نامه می توانند با ارایه کارت شناسایی، از خدمات زیر بهره مند گردند و دستگاههای ذی ربط موظف به همکاری با ایشان می باشند:

الف – عضویت درکتابخانه های دولتی و وابسته به دستگاههای دولتی به صورت رایگان.

ب ـ استفاده از امکانات ورزشی در اختیار سازمان تربیت بدنی و دستگاههای اجرایی وابسته به دولت به صورت نیم بها.

پ ـ دیدار از مسابقات ورزشی که در داخل کشور انجام می شود، به همراه افراد تحت تکفل، به صورت نیم بها.

ماده 3

صندوقهای بازنشستگی موظفند ظرف سه ماه با هماهنگی شورای عالی بانکها، ضوابط پرداخت تسهیلات بانکی با سود مناسب به بازنشستگان را تدوین و براساس آن نسبت به معرفی آنان به سیستم بانکی، برای دریافت تسهیلات اقدام نمایند.

تبصره ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است در قوانین بودجه سنواتی کل کشور اعتبار لازم به منظور پرداخت مابه التفاوت نرخ سود بانکی به سیستم بانکی را پیش بینی و پرداخت نماید.

ماده 4

صندوقهای بازنشستگی موظفند با هماهنگی سازمان حج و زیارت حداکثر ظرف سه ماه ضوابط مربوط به تخصیص سهمیه حج (تمتع و عمره) و سفر به عتبات عالیات را برای بازنشستگان موضوع این آیین نامه تدوین و براساس آن نسبت به معرفی آنان به سازمان مذکور اقدام نمایند.

تبصره ـ نحوه اولویت بندی بازنشستگان برای تشرف به حج و عتبات عالیات، میزان پرداخت اولیه توسط آنان و نیز نحوه تقسیط مانده بدهی بابت تشرف، به موجب ضوابط موضوع این ماده تعیین خواهد شد.

ماده 5

صندوقهای بازنشستگی موظفند پنجاه درصد (50%) هزینه بلیط مسافرت داخل کشوربازنشستگان و افراد تحت تکفل آنان را تا سقف یک میلیون ریال برای دوبار مسافرت در سال پرداخت نمایند. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است بار مالی ناشی از این ماده را در قوانین بودجه سنواتی کل کشور پیش بینی و براساس اعلام صندوق های بازنشستگی به آنان پرداخت نماید.

تبصره ـ مسافرت بازنشستگان با افراد تحت تکفل آنان در نیمه دوم سال با قطار به مشهد مقدس با تخفیف پنجاه درصد (50%) خواهد بود.

ماده 6

وزارت رفاه و تأمین اجتماعی موظف است دستورالعمل چگونگی پرداخت هزینه های دندانپزشکی، سمعک یا عصا برای بازنشستگان و همسر آنان و هزینه عینک در مورد خود آنان برای هر دو سال یکبار، ظرف شش ماه تهیه و برای تصویب مراجع قانونی ارایه نماید.

ماده 7

به منظور بهره مندی از خدمات بیمه ای، صندوقهای بازنشستگی کشوری می توانند با امضاء قرارداد با مؤسسات خدمات بیمه ای، ترتیبی اتخاذ نمایند که بازنشستگان صندوقهای ذی ربط به صورت دسته جمعی بتوانند از خدمات بیمه ای موردنظر با تخفیفهای ویژه برخوردار گردند.

ماده 8

وزارت رفاه و تأمین اجتماعی مسئول هماهنگی با دستگاههای ذی ربط به منظور حسن اجرای این آیین نامه خواهد بود و موظف است گزارش اجرای این مقررات را تا پایان تیر ماه هر سال به هیئت وزیران ارایه نماید.

ماده 9

کلیه بازنشستگان و از کار افتادگان کشوری و لشکری و مستمری بگیران تأمین اجتماعی مشمول این آیین نامه می باشند.

تبصره ـ بار مالی ناشی از اجرای این آیین نامه برای مشمولین قانون تأمین اجتماعی توسط سازمان تأمین اجتماعی تأمین خواهد شد.

ماده 10

وزارتخانه های رفاه و تأمین اجتماعی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و ارتباطات و فناوری اطلاعات ترتیبی اتخاذ نمایند تا پایان سال 1384 حقوق بازنشستگان از طریق پست بانک به آنان پرداخت شود.

 

پرویز داودی

معاون اول رییس جمهور