دستورالعمل طرح خرید اعتباری اضطراری ناشی از شیوع بیماری كرونا مصوب 1398

هیئت وزیران در جلسه 28 /12 /1398 به پیشنهاد شماره 243083 مورخ 19 /12 /1398 وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی و به استناد اصل یكصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای مصوبات ستاد ملی مقابله با كرونا، دستورالعمل طرح خرید اعتباری اضطراری ناشی از شیوع بیماری كرونا را تصویب كرد:

دستورالعمل طرح خرید اعتباری اضطراری ناشی از شیوع بیماری كرونا مصوب 1398,12,28

ماده 1 

اقشار آسیب ‌پذیر فاقد درآمد ثابت از قبیل رانندگان تاكسی، اتوبوس، مینی بوس و كرایه های بین شهری، دستفروشان و كارگران فصلی روزمزد تا سقف چهار میلیون خانوار به تشخیص وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی مشمول برخورداری از مزایای طرح خرید اعتباری اضطراری می‌ باشند و شاغلین دارای درآمد ثابت از قبیل كاركنان دولت، مستمری بگیران صندوق های بازنشستگی و همچنین مستمری بگیران تحت پوشش نهادهای حمایتی مشمول این طرح نیستند.

ماده 2 

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی موظف است اقشار مشمول این تصویب نامه را از طریق ثبت نام یا پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان شناسایی و جهت واریز مبلغ خرید اعتباری به بانك های عامل معرفی نماید.

تبصره كلیه بانك هایی كه یارانه نقدی و كمك حمایت معیشتی را ماهانه به حساب سرپرست خانوار واریز می نمایند به عنوان بانك ‌های عامل این طرح می ‌باشند.

ماده 3 

بانك های عامل موظفند ظرف (48) ساعت پس از اعلام وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی برای خانوارهای یك نفره ده میلیون (000 /000 /10) ریال و برای سایر خانوارها مبلغ بیست میلیون (000 /000 /20) ریال اعتبار خرید را براساس دستورالعملی كه توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی ابلاغ خواهد شد، منظور نمایند.

تبصره بازپرداخت اقساط طی (27) ماه (سه ماه دوره تنفس و (24) قسط متوالی ماهانه) با نرخ سود دوازده درصد (12%) خواهد بود. گیرندگان اعتبار چهار درصد از این نرخ را پرداخت خواهند كرد و هشت درصد مابقی به بانك های عامل پس از دوره تنفس توسط سازمان برنامه و بودجه كشور پرداخت می شود.

ماده 4 

با توجه به محدودیت زمانی و شرایط محیطی جامعه به واسطه شیوع بیماری كرونا (عدم امكان مراجعه متقاضیان به شعب بانك ها) واریز وجه اعتبار خرید اضطراری از محل سرفصل حساب بدهكاران هر بانك انجام می ‌پذیرد.

ماده 5 

این اعتبار به صورت نقد یا برای خرید كالاها از جمله كالاهای اساسی در مراكز خدماتی و فروشگاه های سراسر كشور معتبر است.

ماده 6 

بانك عامل می تواند با اخذ تعهد الكترونیكی از متقاضی، اقساط را از محل حساب یارانه نقدی و كمك حمایت معیشتی كسر نماید.

تبصره مشمولین این طرح معاف از محدودیت های عدم وجود چك برگشتی و بدهی معوق نزد شبكه بانكی می باشند.

ماده 7 

سازمان هدفمندسازی یارانه ها مكلف است به نحوی عمل نماید كه در دوره بازپرداخت اقساط، خانوارهای دریافت كننده این تسهیلات مجاز به تغییر بانك عامل خودشان نباشند.

ماده 8 

در صورت هرگونه قطعی یارانه خانوار، مانده اصل و سود مقرر در تبصره ماده (3) در تعهد دولت بوده و سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است آن را در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی نماید.

ماده 9 

در اجرای این تصویب نامه استانها و شهرهایی كه بیشتر در معرض شیوع بیماری كرونا بوده اند، در اولویت قرار دارند.

ماده 10 

بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران موظف است جهت اجرای این تصویب نامه نسبت به ایجاد هماهنگی بانك های عامل و تسهیل امور آنها اقدام و بر حسن اجرای آن نظارت نماید.

ماده 11 

بانك ملی ایران به عنوان مسئولیت اجتماعی، موظف به ایجاد، راه اندازی و راهبری سامانه اعتباری رفاه ایرانیان بر اساس چهارچوب معماری و نیازمندی های ابلاغی وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی می باشد. كلیه بانك ها و دستگاه های اجرایی مكلف به اجرای این تصویب نامه می باشند.

ماده 12 

بانك های عامل مكلفند منابع مورد نیاز جهت اجرای این تصویب نامه را تأمین كنند و بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران نیز هماهنگی لازم برای تأمین منابع را خواهد كرد.

اسحاق جهانگیری
معاون اول رییس جمهور