قانون تعیین تكلیف تأمین اجتماعی اشخاصی كه ده سال و كمتر حق بیمه پرداخت كرده‌اند مصوب 1392

قانون تعیین تكلیف تأمین اجتماعی اشخاصی كه ده سال و كمتر حق بیمه پرداخت كرده‌اند مصوب 1392,07,17

ماده واحده ـ سازمان تأمین اجتماعی مكلف است به افرادی كه حداقل ده سال سابقه پـرداخت حق بیـمه را دارند و به سن شصـت سال برای مـردان و پنجـاه و پنج سـال برای زنان رسـیده‌اند یا به هر دلیلی به تشخیص كمیسیون‌های موضوع ماده (۹۱) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۳ /۴ /۱۳۵۴ و اصـلاحات بعدی آن در سنین كمتر از موارد فوق از كارافتاده شده‌اند ولی از حق مستمری برخوردار نمی‌شوند، متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه، حقوق بازنشستگی پرداخت نماید. افرادی كه كمتر از ده سال حق بیمه پرداخت كرده‌اند، می‌توانند با پرداخت مابه‌التفاوت حق بیمه اعم از حق كارگر و كارفرما تا ده سال به نرخ سال جاری، از امتیاز بازنشستگی این حكم برخوردار شوند.

تبصره ۱ـ سازمان تأمین اجتماعی مكلف است به فرزندان و همسران بیمه‌شده متوفی كه زیر ده سال سابقه پرداخت حق بیمه دارد نسبت به سنوات، مستمری پرداخت نماید.

تبصره ۲ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است علاوه بر حق‌الثبت فعلی یك در ده‌هزار به قیمت منطقه‌ای بابت حق‌الثبت اموال غیرمنقول دریافت و به ردیف خاصی در خزانه‌داری كل واریز نماید.
دولت مكلف است اعتبار مورد نیاز برای اجرای این قانون را از محل درآمدهای موضوع این تبصره پیش‌بینی نماید.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هفدهم مهرماه یكهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱ /۸ /۱۳۹۲ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی