قانون حمایت قضائی از بسیج مصوب 1371

قانون حمایت قضائی از بسیج مصوب 1371,10,01با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده 1 

به نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اجازه داده می‌شود همانند ضابطین قوه قضائیه هنگام برخورد با جرائم مشهود در‌صورت عدم حضور ضابطین دیگر و یا عدم اقدام به موقع آنها و یا اعلام نیاز آنان به منظور جلوگیری از امحاء آثار جرم و فرار متهم و تهیه و ارسال‌گزارش به مراجع قضایی اقدامات قانونی لازم را به عمل آورند.

تبصره 1 كلیه ضابطین دادگستری و مراجع نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مكلفند در صورت ارجاع گزارش و یا تحویل متهمین در جرائم ‌مشهود از سوی مسئولین مجاز رده‌های مقاومت نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی متهم را تحویل گرفته و گزارش بسیج را ضمیمه‌مدارك ارسالی به مراجع قضائی نمایند.

تبصره 2 تعیین رده‌های مقاومت مذكور در تبصره 1 به عهده فرماندهی نیروی مقاومت بسیج می‌باشد. ‌

تبصره3ـ ستاد امر به معروف و نهی از منكر با همكاری سازمان بسیج مستضعفین برای مرتبه‌ عملی امر به معروف و نهی از منكر موضوع ماده (4) قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منكر برای افراد مورد نیاز از سازمان بسیج مستضعفین به عنوان ضابطان امر به معروف و نهی از منكر دوره آموزشی برگزار كند.

ماده 2 

هر گونه توهین و یا ایراد ضرب و شتم یا جرح به افراد موضوع این قانون در حین انظام وظایف محوله در حكم توهین و مقابله با ضابطین‌دادگستری و مأمورین دولتی و انتظامی بوده و با مرتكبین برابر مقررات كیفری مربوطه رفتار می‌شود.

ماده 3 

كلیه افراد موضوع این قانون چنانچه در حین انجام وظیفه یا به سبب آن كشته، فوت و یا معلول و یا گروگان گرفته شوند حسب مورد شهید‌و جانباز و آزاده شناخته شده و تحت پوشش بنیاد شهید انقلاب اسلامی و بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و ستاد امور آزادگان قرار‌می‌گیرند.

ماده 4 

به منظور حمایت از افراد موضوع این قانون دفاتر حمایت و خدمات حقوقی و قضائی بسیجیان در نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران‌انقلاب اسلامی در ارتباط با اجراء این قانون تشكیل می‌گردد.

تبصره كارشناسان حقوقی این دفتر بدون الزام به كسب پروانه وكالت از كانون وكلاء می‌توانند در كلیه مراحل دادرسی از طرف افراد مذكور، بعنوان وكیل اقدام كنند.

ماده 5 

نیروی مقاومت بسیج موظف است نسبت به جذب آحاد مردم از تمامی اقشار و صنوف و ایجاد رده‌های مقاومت در مساجد، ادارات،‌كارخانجات، و مراكز آموزشی اقدام نماید و كلیه مسئولین ادارات و نهادها و كارخانجات، امور مساجد و مراكز آموزشی موظف به همكاری و فراهم‌نمودن تسهیلات و امكانات لازم موضوع این قانون می‌باشند.

ماده 6 

آئین‌نامه اجرائی این قانون ظرف مدت 2 ماه توسط ستاد مشترك سپاه و قوه قضائیه و وزارت كشور تهیه و به تصویب فرماندهی كل قوا‌می‌رسد.

ماده 7 

اعتبار مورد نیاز اجرای این قانون از ردیف تقویت بنیه دفاعی در سال 1371 و برای سالهای بعد از طریق افزودن 10% به هزینه ابطال تمبر‌در پرونده‌های كیفری منظور و در بودجه همه‌ساله پیش‌بینی می‌گردد. ‌

قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و چهار تبصره در جلسه روز سه شنبه مورخ یكم دی ماه یكهزار و سیصد و هفتاد و یك مجلس شورای اسلامی تصویب و‌در تاریخ 6/10/1371 به تأیید شورای نگهبان رسیده است. ‌

رئیس مجلس شورای اسلامی – علی‌اكبر ناطق نوری