قانون اصلاح لایحه قانونی تعیین تعطیلات رسمی کشور مصوب ۱۳۷۸

قانون اصلاح لايحه قانوني تعيين تعطيلات رسمي كشور ‌

ماده واحده

از تاريخ لازم‌ الاجراء شدن اين قانون، ماده واحده لايحه قانوني تعيين تعطيلات رسمي كشور – مصوب 8/ 4/ 1359 – به ماده (1) و‌ تبصره آن به تبصره ذيل ماده (1) اصلاح مي‌ گردد و دو بند زير به عنوان ماده (2) و (3) و تبصره‌ هاي ماده (2) به لايحه قانوني مذكور افزوده مي‌ شود:

– ماده 2 – هيأت وزيران با كسب نظر موافق روساي قوه مقننه و قوه قضائيه مي‌ تواند به مناسبت بروز بعضي حوادث و وقايع بسيار مهم، بعضي‌ نقاط يا سراسر كشور را تعطيل رسمي (‌عمومي) اعلام كند.
تبصره 1 – كليه مراجع قضائي و اجرائي در اين گونه موارد مكلفند براي حفظ حقوق مردم، اقدامهاي قضائي و اجرائي مقرر در روزي را كه تعطيل اعلام‌ شده است در وقت مناسب ديگري كه از يك ماه تجاوز نكند معمول دارند. ‌
تبصره 2 – هيأت دولت مجاز مي‌ باشد تدابير لازم را براي ارائه خدمات ضروري توسط دستگاههاي مربوط در روزهائي كه تعطيل اعلام مي‌ كند اتخاذ و‌ اعمال نمايد. ‌
تبصره 3 – كليه مصوبات هيأت وزيران در مورد اعلام تعطيل رسمي (‌عمومي) تعدادي از روزها در سال‌ هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي تنفيذ‌ مي‌ گردد.

– ماده 3 – روز سوم جمادي‌ الثاني به عنوان روز شهادت حضرت فاطمه زهرا (‌سلام الله عليها) تعطيل رسمي (‌عمومي) اعلام مي‌ شود و‌ تعطيلي روز بيست و نهم اسفند ماه لغو مي‌ گردد. ‌

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو بند در جلسه علني روز دوشنبه مورخ بيست و پنجم مرداد ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 27/ 5/ 1378 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است .

رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي اكبر ناطق نور