قانون اصلاح لایحه قانونی تعیین تعطیلات رسمی کشور مصوب ۱۳۷۸

قانون اصلاح لایحه قانونی تعیین تعطیلات رسمی كشور ‌

ماده واحده

از تاریخ لازم‌ الاجراء شدن این قانون، ماده واحده لایحه قانونی تعیین تعطیلات رسمی كشور – مصوب 8/ 4/ 1359 – به ماده (1) و‌ تبصره آن به تبصره ذیل ماده (1) اصلاح می‌ گردد و دو بند زیر به عنوان ماده (2) و (3) و تبصره‌ های ماده (2) به لایحه قانونی مذكور افزوده می‌ شود:

– ماده 2 – هیأت وزیران با كسب نظر موافق روسای قوه مقننه و قوه قضائیه می‌ تواند به مناسبت بروز بعضی حوادث و وقایع بسیار مهم، بعضی‌ نقاط یا سراسر كشور را تعطیل رسمی (‌عمومی) اعلام كند.
تبصره 1 – كلیه مراجع قضائی و اجرائی در این گونه موارد مكلفند برای حفظ حقوق مردم، اقدامهای قضائی و اجرائی مقرر در روزی را كه تعطیل اعلام‌ شده است در وقت مناسب دیگری كه از یك ماه تجاوز نكند معمول دارند. ‌
تبصره 2 – هیأت دولت مجاز می‌ باشد تدابیر لازم را برای ارائه خدمات ضروری توسط دستگاههای مربوط در روزهائی كه تعطیل اعلام می‌ كند اتخاذ و‌ اعمال نماید. ‌
تبصره 3 – كلیه مصوبات هیأت وزیران در مورد اعلام تعطیل رسمی (‌عمومی) تعدادی از روزها در سال‌ های پس از پیروزی انقلاب اسلامی تنفیذ‌ می‌ گردد.

– ماده 3 – روز سوم جمادی‌ الثانی به عنوان روز شهادت حضرت فاطمه زهرا (‌سلام الله علیها) تعطیل رسمی (‌عمومی) اعلام می‌ شود و‌ تعطیلی روز بیست و نهم اسفند ماه لغو می‌ گردد. ‌

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو بند در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و پنجم مرداد ماه یكهزار و سیصد و هفتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 27/ 5/ 1378 به تأیید شورای نگهبان رسیده است .

رئیس مجلس شورای اسلامی – علی اكبر ناطق نور